Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Kultúrna pamiatka roka 2012

12. novembra 2013

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, a.s. a Združenie historických miest a obcí SR v súlade so Štatútom súťaže Kultúrna pamiatka roka vyhlasujú VIII. ročník celoštátnej súťaže Kultúrna pamiatka roka.
 
Súťaž sa uskutoční v súlade s Organizačným a rokovacím poriadkom súťaže Kultúrna pamiatka roka. Štatút súťaže a Organizačný a rokovací poriadok súťaže Kultúrna pamiatka roka nadobudli účinnosť 15. augusta 2009 a sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 
Kategórie súťaže:
A.        obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky
B.        obnova pamiatkového územia
 
Hodnotené obdobie:
obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia sa ukončilo v roku 2012
 
Prihlášku v printovej podobe je potrebné zaslať do 16.09. 2013 na adresu:
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
sekcia kultúrneho dedičstva,
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
 
Obálku označte heslom: „Kultúrna pamiatka roka 2012“
 
Tajomníčka súťaže: Ing. Eva Majchráková, tel. 02 / 20 482 412
 
Prihlášku je potrebné zaslať tajomníčke súťaže aj v elektronickej podobe na adresu:
eva.majchrakova@culture.gov.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže udelia štyri ceny. V odôvodnenom prípade môže byť udelené čestné uznanie za obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky. Štyria víťazi súťaže získavajú:
 
  1. osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2012 alebo osvedčenie o udelení a užívaní titulu Pamiatkové územie roka 2012,
  2. finančnú odmenu vo výške 8 300,- € (poskytne SPP, a.s.)
  3. výtvarný symbol súťaže - soška bájneho vtáka Fénixa – znovuzrodenie kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia (poskytne ministerstvo kultúry SR), autorom je akad. sochár Stanislav Mikuš.

Osnova súťažného projektu obnova alebo reštaurovanie NKP Fénix 2012 (PDF, 28 kB)

Osnova súťažného projektu pamiatkové územie Fénix 2012 (PDF, 21 kB)

Súťaž Kultúrna pamiatka roka 2012 prihláška (PDF, 21 kB)


 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti