Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Kultúrna pamiatka roka 2011

24. januára 2013

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo po siedmy raz súťaž Kultúrna pamiatka roka. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky. SPP, a. s. je aj finančný partner, ktorý prispieva na zabezpečenie vyhodnotenia súťaže a štyri obnovené pamiatky odmení sumou 8 300 eur. Výtvarným symbolom súťaže je bronzová socha bájneho vtáka Fénixa, ktorú spolu s finančným šekom dostane každý ocenený.
Do súťaže bolo nominovaných 16 projektov, ktoré vyhodnotila 22. októbra 2012 odborná porota na čele s generálnou riaditeľkou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Katarínou Kosovou. V súťažnej kategórii Obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky boli udelené štyri ceny Kultúrna pamiatka roka 2011:

  • Za komplexnú obnovu a reštaurovanie mobiliáru Kostola sv. Juraja v Spišskej Sobote
  • Za komplexnú obnovu a reštaurovanie mobiliáru jezuitského kostola v Skalici
  • Za komplexnú obnovu a reštaurovanie Jesenákovho kaštieľa a parku v Tomášove
  • Za komplexnú stavebnú obnovu renesančného paláca na Ľubovnianskom hrade a jeho inovatívne sprístupnenie verejnosti

Vzhľadom na pestrosť a kvalitu prihlásených projektov obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok sa odborná porota rozhodla udeliť v tejto kategórii ďalšie tri čestné uznania:

  • Kostolu sv. Antona Paduánskeho v Košiciach za reštaurovanie hlavnej fasády
  • Mestu Malacky za sprístupnenie kaštieľa verejnosti
  • Vlastníkom kaštieľa v Čereňanoch za záchranu a oživenie pamiatky

V súťažnej kategórii Obnova pamiatkového územia titul Kultúrna pamiatka roka 2011 nebol udelený. Výsledky súťaže sa vyhlasujú každoročne v októbri pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska. Ceny odovzdal minister kultúry 8. novembra 2012 v Dvorane MK SR v Bratislave.

(z tlačovej správy MK SR)
www.culture.gov.sk

Hrad Ľubovňa   Jezuitský kostol v Skalici
Hrad Ľubovňa               Jezuitský kostol v Skalici

Foto: J. Oršulová

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti