Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Kultúrna pamiatka roka 2008

21. apríla 2012

26. novembra 2009 udelilo Ministerstvo kultúry SR po štvrtýkrát ocenenia Kultúrna pamiatka roka. Poslaním súťaže, ktorú každoročne od roku 2006 vyhlasuje a organizuje MK SR, je podpora zodpovedného prístupu vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samospráv miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry pri príprave súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže, ktorými tohto roku boli Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí SR.

Titul Kultúrna pamiatka roka udeľuje minister kultúry Slovenskej republiky na základe návrhov odbornej poroty za realizáciu obnovy pamiatok ukončenú v uplynulom kalendárnom roku. V jednom kalendárnom roku môžu titul Kultúrna pamiatka roka získať maximálne štyri pamiatky v dvoch kategóriách (tri objekty kultúrnych pamiatok a jedno pamiatkové územie).

Za obnovu pamiatok v roku 2008 boli na cenu Kultúrna pamiatka roka 2008 nominované tieto pamiatky a pamiatkové územia:

1. Reštaurovanie barokového organu a zábradlia empory v chráme sv. Michala v Skalici.

2. Obnova západného krídla trnavskej radnice.

3. Rekonštrukcia opevnenia Farského kostola (Marienburg) v Trenčíne.

4. Mauzóleum Andrássyho v Trebišove.

5. Hudobný pavilón Kursalón v kúpeľnom parku v Sklených Tepliciach.

6. Apponyiho palác v Bratislave.

7. Meštiansky dom na Rudnayovom nám. č. 4 v Bratislave

8. Rímskokatolícky Kostol Zvestovania Panne Márii v Novej Lesnej.

9. Verejné priestranstvá historického centra Banskej Štiavnice.

10. Muničný sklad – Kramerov lom v Bratislave.

11. Stredoveká kaplnka a priľahlé priestory na hrade Ľupča.

12. Reštaurovanie a obnova západnej a južnej fasády vrátane fasád severnej a južnej veže premonštrátskeho Kostola sv. Trojice v Košiciach.

13. Obnova areálu mestského amfiteátra v Trnave. 

foto Trnava, obnova západného krídla radnice

Ceny víťazom súťaže Kultúrna pamiatka roka 2008 slávnostne odovzdal v Dvorane Ministerstva kultúry SR  štátny tajomník MK SR Ivan Sečík. V kategórii Príprava a realizácia obnovy historického prostredia udelila odborná komisia cenu za úpravu verejných priestranstiev historického centra Banskej Štiavnice – Námestia sv. Trojice, Radničného námestia, Ul. A. Kmeťa, Dolnej ružovej ulice, Hornej ružovej ulice, Starozámockej ulice a Novozámockej ulice.

V kategórii Príprava a realizácia obnovy/reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky získali ocenenie traja uchádzači. Cena putovala do Trnavy za obnovu západného krídla radnice, ktorá ako pôvodný stredoveký objekt z prelomu 14. a 15. storočia nesie v sebe mnoho zachovalých architektonických prvkov. Ďalej cenu získala stredoveká kaplnka a priľahlé priestory na hrade Ľupča. Cieľom reštaurátorských prác bolo prinavrátenie pôvodných architektonických a výtvarných hodnôt kaplnky, sakristie a vstupnej chodby. Premonštrátsky Kostol sv. Trojice v Košiciach si tiež odniesol ocenenie v tejto kategórii za reštaurovanie vonkajších fasád a veží. Kostol bol postavený v roku 1681 a nesie znaky prechodu renesancie do baroka. Pôvodne bol postavený pre rád jezuitov, ktorí pri ňom založili školy a biskup Kisdy založil prvú košickú univerzitu. Preto sa kostol spomína aj ako „Univerzitný kostol“. Po zrušení jezuitského rádu získali kostol premonštráti.

(skrátené)

Tlačový referát MK SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti