Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Žilina - úradná tabuľa

27. júna 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 27.6.2019 KPÚ Žilina - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky Miesto pamätné, bližšie určenie Partizánske bunkre SNP č.ÚZPF 381/1-3, konkrétne PO – Sklad proviantu na parcele CKN č. 938 v k.ú. Iľanovo, mesto Liptovský Mikuláš ...> (PDF, 69 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti