Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Žilina - úradná tabuľa

25. marca 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 25.3.2020 KPÚ Žilina – Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového archeologického výskumu k líniovej stavbe „Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18“, k.ú. Ružomberok, Ludrová, Štiavnička a Lisková, okr. Ružomberok ...> (PDF, 650 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti