Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Žilina - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 6. júla 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 6.7.2020 KPÚ Žilina - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely v katastroch obcí Kráľová Lehota, Liptovská Porúbka, Závažná Poruba, Liptovský Ján, Ploštín, Demänovská Dolina a Pavčina Lehota ...> (PDF, 636 kB)
  • 2.7.2020 KPÚ Žilina - Rozhodnutie o  nevyhnutnosti vykonať predstihový a záchranný pamiatkový archeologický výskum ako opatrenie podľa § 35 ods. 4a a 4b pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi v súvislosti so stavbou "Optická trasa: Úložisko – Liptovský Michal", líniová stavba v k. ú. Bešeňová, Vlašky a Bobrovník ...> (PDF, 662 kB)
  • 29.6.2020 KPÚ Žilina - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území § 32 ods. 5 pamiatkového zákona k projektovej dokumentácii pre telekomunikačnú líniovú stavbu „INS_DTTH_LM_Liptovský Hrádok“, ktorej časť je situovaná na území Pamiatkovej zóny Liptovský Hrádok ...> (PDF, 800 kB)

 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti