Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trnava - úradná tabuľa

18. apríla 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 18.4.2019 KPÚ Trnava - Upovedomenie o postúpení odvolania proti rozhodnutiu Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2019/3024-4/3599/Hor,Sl zo dňa 16.01.2019 druhostupňovému správnemu orgánu vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby  "INS_FTTH_GALA_03_Abrahám" v k. ú. Abrahám ...> (PDF, 189 kB)
  • 16.4.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby  "IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ", v k. ú. Topoľnica obec Topoľnica ...> (PDF, 201 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti