Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trnava - úradná tabuľa

5. augusta 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 5.8.2019 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o zastavení správneho konania vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby  „INS_FTTH_GALA_00_Hody“, k. ú. Galanta, Hody ...> (PDF, 221 kB)
  • 25.7.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území líniovej stavby „INS_FTTH_HOLC_06_Kopčany“, k.ú. Kopčany, okres Skalica ...> (PDF, 242 kB)
  • 25.7.2019 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „INS_FTTH_SENC_06“ navrhovanej v k. ú. Sobotište, obce Sobotište a k. ú. Kunov, mesta Senica ...> (PDF, 240 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti