Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trnava - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 8. júla 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 8.7.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí konania vo veci nevyhnutnosti vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu na území stavby „Závlahová rúrová sieť Slovenská Nová Ves“, navrhovanej v katastrálnom území obcí Slovenská Nová ves, Zeleneč a Voderady ...> (PDF, 217 kB)
  • 8.7.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu na území stavby „Prípojka NN pre pivotovú závlahu (Lingové, SNV, Závodie 1)“, navrhovanej v katastrálnom území Slovenská Nová Ves, obce Slovenská Nová Ves ...> (PDF, 244 kB)
  • 3.7.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „Dunajská Streda - rozšírenie verejnej kanalizácie v m. č. Mliečany“ v katastrálnom území Mliečany mesta Dunajská Streda a v katastrálnom území Nekyje na Ostrove obce Vrakúň ...> (PDF, 217 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti