Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trnava - úradná tabuľa

1. apríla 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 1.4.2020 KPÚ Trnava – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby „Rekonštrukcia vodovodu ul. Mikovíniho Trnava“, k. ú. Trnava ...> (PDF, 212 kB)
  • 31.3.2020 KPÚ Trnava – Oznam opravy verejnej vyhlášky – oznámenia o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vydaného KPÚ Trnava pod číslom KPUTT-2020/6917-2/22631/Grz dňa 20.03.2020 ...> (PDF, 217 kB)
  • 30.3.2020 KPÚ Trnava – Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby „INS_FTTH_TT_SRED_05“ v k. ú. Majcichov, Opoj, Vlčkovce, Križovany nad Dudváhom, okr. Trnava ...> (PDF, 247 kB)
  • 30.3.2020 KPÚ Trnava – Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania  vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu na území stavby „Celoobecny-vodovod_Binovce_2.etapa“ v  k. ú. Bíňovce, okr. Trnava ...> (PDF, 217 kB)
  • 23.3.2020 KPÚ Trnava – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti vykonania pamiatkového predstihového archeologického výskumu na území stavby „Cyklotrasa Trebatice – Veľké Kostoľany“, navrhovanej v kat.úz. Trebatice, Borovce, Rakovice, Veselé, Ťapkové, Horné Dubovany, Dolné Dubovany, Veľké Kostoľany, okr. Piešťany ...> (PDF, 241 kB); oprava verejnej vyhlášky ...> (PDF, 217 kB)
  • 17.3.2020 KPÚ Trnava – Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „Hviezdoslavov - vodovod a kanalizácia“ v k.ú. Hviezdoslavov obce Hviezdoslavov, v k.ú. Kvetoslavov obce Kvetoslavov a v k.ú. Mierovo obce Mierovo ...> (PDF, 233 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti