Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trenčín - úradná tabuľa

16. apríla 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 
  • 15.4.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území líniovej stavby "Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany" v k. ú. Pažiť, Oslany, Horná Ves a Radobica, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. ...> (PDF, 411 kB)
  • 15.4.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území líniovej stavby "Rekonštrukcia plynovodov Chynorany – M. R. Štefánika, ÚO02033" v k. ú. Chynorany, SPP – distribúcia a.s. ...> (PDF, 407 kB)
  • 2.4.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenia o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na líniovej stavbe INS_FTTH_PD_NEBR_00_Nedožery-Brezany v k.ú. Nedožery a Brezany investora Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 97 kB)
  • 2.4.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenia o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na líniovej stavbe INS_FTTH_PE_PART_01_Malé Bielice v k. ú. Malé Bielice investora Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 97 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti