Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trenčín - úradná tabuľa

15. októbra 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 
  • 15.10.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe "IBV Vikárky" investor Murgaš Consulting s.r.o. v k.ú. Diviaky nad Nitricou ...> (PDF, 541 kB)
  • 11.10.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu investora Slovak Telekom, k líniovej stavbe optickej siete: „INS_FTTH_DUBV_Dubnica nad Váhom_KBV_Centrum I“, k. ú. Dubnica nad Váhom ...> (PDF, 554 kB)
  • 7.10.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe "Optický prepoj Diviacka Nová Ves – Nováky" investora KINET s.r.o. v k.ú. Nováky a Diviacka Nová Ves ...> (PDF, 540 kB)
  • 7.10.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe "INS_FTTH_PE_PART_01_Veľké Bielice" investora Slovak Telekom a.s. v k.ú. Malé Bielice, Veľké Bielice a Partizánske ...> (PDF, 542 kB)
  • 3.10.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „TN_ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“ k. ú. Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou ...> (PDF, 339 kB)
  • 1.10.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o vykonaní archeologického výskumu na lokalite Sebedražie, názov akcie: Dopravná a technická infraštruktúra pre IBV Sebedražie – Dúbravka, k.ú. Sebedražie, investor Obec Sebedražie ...> (PDF, 645 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti