Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trenčín - úradná tabuľa

7. augusta 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 
  • 7.8.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na území líniovej stavby komunikácií a inžinierskych sietí: Miestna komunikácia a inžinierske siete „Pod Lesom“ v k.ú. Ilava ...> (PDF, 547 kB)
  • 7.8.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe: INS_FTTH_PD_NEBR_Pravenec_kolonia, k.ú. Pravenec, investora Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 470 kB)
  • 1.8.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe: INS_FTTH_PD_PRIE_03_Bojnice_cele mesto, v k.ú. Bojnice, investora Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 574 kB)
  • 30.7.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe: INS_FTTH_PD_NVKY_02_Lehota pod Vtáčnikom k.ú. Lehota pod Vtáčnikom investora Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 417 kB)
  • 30.7.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe: INS_FTTH_PD_PRIE_01_Koš, k.ú. Koš, investora Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 611 kB)
  • 30.7.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe: INS_FTTH_PD_PRIE_03_Bojnice_sídlisko Lúčky, k.ú. Bojnice, investora Slovak Telekom a.s. ...> (PDF, 573 kB)
  • 30.7.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe: FTTH_Brodzany, k.ú. Brodzany, investora SkyLAN s.r.o. ...> (PDF, 574 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti