Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trenčín - úradná tabuľa

6. decembra 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 
  • 6.12.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia KPÚ Trenčín č. konania KPUTN-2016/3606-6/79576 o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „IBV Za školou, Považany“ v k. ú. Považany ...> (PDF, 244 kB)
  • 5.12.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „IBV Bošáca – Pod stráňami“ v k. ú. Bošáca ...> (PDF, 340 kB)
  • 27.11.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu na území líniovej stavby investora Slovak Telekom "INS_FTTH_PE_PART_01_Veľké Bielice" v k. ú. Malé Bielice, Veľké Bielice a Partizánske ...> (PDF, 531 kB)
  • 27.11.2019 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území líniovej stavby "Optický prepoj Diviacka Nová Ves – Nováky" spoločnosti Kinet v k. ú. Diviacka Nová Ves a v k. ú. Nováky ...> (PDF, 552 kB)

 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti