Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trenčín - úradná tabuľa

13. júna 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 
  • 13.6.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum: „Miestna komunikácia a inžinierske siete „Pod Lesom“, Ilava“, v k. ú. Ilava, Mesto Ilava ...> (PDF, 409 kB)
  • 6.6.2019 KPÚ Trenčín - Oznámenie  o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou "IP Javorina - RD" v k. ú. Lubina, obec Lubina ...> (PDF, 238 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti