Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trenčín - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 1. júla 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

  • 2.7.2020 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe investora Slovak Telekom, a.s., Bratislava na stavbe "INS_FTTH_PD_DINV_01_Diviaky na Nitricou" v k. ú. Diviaky nad Nitricou ...> (PDF, 603 kB)
  • 1.7.2020 KPÚ Trenčín - Oznámenie  o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „Bzince pod Javorinou, Kanalizácia“ k. ú. Dolné Bzince, Horné Bzince, Hrušové ...> (PDF, 233 kB)
  • 1.7.2020 KPÚ Trenčín - Oznámenie  o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „Bzince pod Javorinou, Vodojem, vodovod“ k. ú. Dolné Bzince, Horné Bzince, Hrušové ...> (PDF, 233 kB)
  • 18.6.2020 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe: „Apartmány pod zámkom, Bojnice“ v k. ú. Bojnice mesta Bojnice ...> (PDF, 646 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti