Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trenčín - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 16. septembra 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

    
   • 16.9.2020 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na líniovej stavbe „INS_FTTH_PD_NPRA_03_Tužina“ investora Slovak Telekom, a.s. v k. ú. Tužina, okr. Prievidza(PDF, 537 kB)
   • 2.9.2020 KPÚ Trenčín - Oznámenie  o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „IBV - Chrástky“ parc. č. 395, 396, 397/1, 397/2, 398, 399, 400, k. ú. Chocholná-Velčice ...> (PDF, 234 kB)
    
   Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
   Tiráž
   © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
   Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti