Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Prešov - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 1. júla 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 1.7.2020 KPÚ Prešov - Poprad-Spišská Sobota, vybudovanie novej optickej telekomunikačnej siete podľa predloženej projektovej dokumentácie pre potreby územného konania „INS_FTTH_PP_Poprad_Spišská Sobota“ – zámer obnovy národných kultúrnych pamiatok, zámer úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území Pamiatková rezervácia Spišská Sobota, nehnuteľností v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota a nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Cintorín, Spišská Sobota a iných nehnuteľností v k. ú. Spišská Sobota ...> (PDF, 269 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti