Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Prešov - úradná tabuľa

29. novembra 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 29.11.2019 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území Pamiatková zóna Tatranská Lomnica a nehnuteľností v  k. ú. Tatranská Lomnica v súvislosti so stavbou "Rekonštrukcia plynovodov Tatranská Lomnica 2.SC", Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica ...> (PDF, 102 kB)
  • 22.11.2019 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území Pamiatková zóna Tatranská Lomnica a nehnuteľností v  k. ú. Tatranská Lomnica v súvislosti so stavbou elektrického vedenia "Tatranská Lomnica - úprava 10kV na 22kV, TS Družba – TS Odborár" Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica ...> (PDF, 320 kB)
  • 20.11.2019 KPÚ Prešov - Rozhodnutie o umiestnení reklamného zariadenia na Dome meštianskom č. 33/78, Hlavné námestie, Kežmarok, na pozemku KN-C parc. č. 524 v k. ú. Kežmarok ...> (PDF, 933 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti