Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Prešov - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 31. augusta 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 31.8.2020 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území Pamiatková rezervácia Kežmarok v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia plynovodov Kežmarok – Sever, Baštová“ v k.ú. Kežmarok ...> (PDF, 590 kB); situácia širsších vzťahov ...> (PDF, 154 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti