Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

23. septembra 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 23.9.2019 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou „INS_FTTH_VRIP_Veľké Ripňany_Update“, líniová stavba, kat. úz. Veľké Ripňany, okr. Topoľčany ...> (PDF, 481 kB)
  • 19.9.2019 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou „TN_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“ v kat. úz. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Solčianky, Norovce, okr. Topoľčany ...> (PDF, 456 kB)

    Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

    Tiráž
    © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
    Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti