Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

13. novembra 2018

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 13.11.2018 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou „Beladice – Elektroenergetické stavby“, líniová stavba, kat. úz. Pustý Chotár, okr. Zlaté Moravce ... > (PDF, 242 kB)
  • 8.11.2018 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania v súvislosti so stavbou „INS_FTTH_VYOP_01“, v rozsahu stavebných objektov: SO 01 INS_Klaster_VYOP_01_Transport_Klaster, SO 02 INS_FTTH_VYOP_01_LUDO_Ľudovítová, SO 03 INS_FTTH_VYOP_01_JELS_Jelšovce, SO 04 INS_FTTH_VYOP_01_CAKJ_Čakajovce, SO 05 INS_FTTH_VYOP_01_ZBEH_Zbehy, parc. č. líniová stavba, kat. úz. Andač, Zbehy, Čakajovce, Jelšovce, Ľudovítová, Výčapy-Opatovce, okr. Nitra ... > (PDF, 242 kB)
  • 29.10.2018 KPÚ Nitra – Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "INS_FTTH_KRND_04_Bátorové Kosihy", k. ú. Bátorove Kosihy, okr. Komárno ... > (PDF, 433 kB)
  • 29.10.2018 KPÚ Nitra – Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Rekonštrukcia plynovodov Komárno, Kapitánova 1 SC., UO02770", k. ú. Komárno, okr. Komárno ... > (PDF, 430 kB)
  • 29.10.2018 KPÚ Nitra – Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "FTTC Santovka 0263BR", k. ú. Demandice, Malinovec, Santovka, okr. Levice ... > (PDF, 436 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti