Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

4. decembra 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 • 5.12.2019 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou: „INS_B2B_FTTx_ZM_Zlaté Moravce_Továrenská“,líniová stavba, kat. úz. Zlaté Moravce, okr. Zlaté Moravce ...> (PDF, 628 kB)
 • 5.12.2019 KPÚ Nitra - Oznámenie začatí správneho konania v súvislosti so stavbou: „Nové Sady – časť Kotrbál, Ceroviny – rozšírenie vodovodu“, parc. č. líniová stavba, kat. úz. Nové Sady, okr. Nitra ...> (PDF, 210 kB)
 • 4.12.2019 KPÚ Nitra - Oznámenie začatí správneho konania v súvislosti so stavbou: „INS FTTH NI Nitra Párovce“, parc. č. líniová stavba, kat. úz. Nitra, okr. Nitra ...> (PDF, 211 kB)
 • 26.11.2019 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Kaplnky r. k. Narodenia Panny Márie v Borčiciach, okr. Ilava, k. ú. Borčice, za národnú kultúrnu pamiatku ...> (PDF, 213 kB)
 • 21.11.2019 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou línivou stavbou "Elektrická prípojka NN – NAVY – J 4x16mm2, dĺžky 1170m" v kat. úz. Opatovce, okr. Zlaté Moravce ...> (PDF, 629 kB)

  Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

  Tiráž
  © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
  Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti