Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

17. januára 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 • 17.1.2020 KPÚ Nitra - Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia a vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "INS_FTTH_KOMA_03_COTI_Chotín", kat. úz. Chotín, okr. Komárno ...> (PDF, 561 kB)
 • 17.1.2020 KPÚ Nitra - Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia a vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "INS_FTTH_KOMA_04_Iža ", kat. úz. Iža, okr. Komárno ...> (PDF, 561 kB)
 • 17.1.2020 KPÚ Nitra - Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia a vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "INS_FTTH_Transport_KOMA_03", kat. úz. Chotín, Iža, Komárno, Krátke Kesy, Marcelová, Svätý Peter, okr. Komárno ...> (PDF, 569 kB)
 • 17.1.2020 KPÚ Nitra - Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia a vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "INS_FTTH_KMJT_02_MOJZ_Mojzesovo", kat. úz. Mojzesovo, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 562 kB)
 • 14.1.2020 KPÚ Nitra - Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "INS_FTTH_KMJT_04_Maňa", kat. úz. Veľká Maňa, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 817 kB)
 • 10.1.2020 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou: „INS_B2B_FTTx_ZM_Zlaté Moravce_Továrenská“ v kat. úz. Zlaté Moravce, okr. Zlaté Moravce ...> (PDF, 642 kB)
 • 8.1.2020 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: „NA_Vráble, lokalita Vinohrady, VNK, TS, NNK“, v rozsahu stavebných objektov: SO 01 – VN zemné vedenie, SO 02 – NN zemné vedenie, SO 03 – Transformačná stanica 1, SO 04 – Transformačná stanica 2, SO 05 – Demontáž NNV, parc. č. líniová stavba, kat. úz. Klasov a Vráble, okr. Nitra ...> (PDF, 257 kB)
 • 8.1.2020 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: „INS FTTH NI Nitra Párovce“, parc. č. líniová stavba, kat. úz. Nitra, okr. Nitra ...> (PDF, 258 kB)
 • 8.1.2020 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: „Nové Sady – časť Kotrbál, Ceroviny – rozšírenie vodovodu“, parc. č. líniová stavba, kat. úz. Nové Sady, okr. Nitra ...> (PDF, 251 kB)

  Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

  Tiráž
  © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
  Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti