Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

17. septembra 2018

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 17.9.2018 KPÚ Nitra – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "INS_FTTH_KRND_04_Bátorové Kosihy" v k. ú. Bátorove Kosihy, okr. Komárno ... > (PDF, 411 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti