Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 24. novembra 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 

 • 25.11.2020 KPÚ Nitra - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou: „RETAIL BOX ŠAĽA“, kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa (PDF, 756 kB)
 • 24.11.2020 KPÚ Nitra - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "Hurbanovo Ladova plocha, VNK, TS, NNK" v kat. úz. Bohatá, okr. Komárno (PDF, 271 kB)
 • 24.11.2020 KPÚ Nitra - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „Nitrianske Hrnčiarovce – Šoproňská ulica – rozšírenie kanalizácie a vodovodu“, parc. č. líniová stavba, kat. úz. Nitrianske Hrnčiarovce, okr. Nitra (PDF, 225 kB)
 • 20.11.2020 KPÚ Trenčín - Oznámenie začatia správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum“ stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Hatné“ líniová stavba, k. ú. Hatné, investor: Slovak Telekom, a.s. (PDF, 209 kB)
 • 13.11.2020 KPÚ Nitra - Oznámenie začatia správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „NA_Podhorany, Sokolníky, VN 292, VNK", v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 VN vedenie, PS 01 Trafostanica, technologická časť, parc. č. líniová stavba, kat. úz. Sokolníky, okr. Nitra (PDF, 210 kB)

  Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

  Tiráž
  © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
  Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti