Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

13. augusta 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 • 13.8.2019 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o vykonaní archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: „INS_FTTH_VYOP_03_PDHY_Podhorany“, v kat. úz. Mechenice a Sokolníky, okr. Nitra ...> (PDF, 257 kB)
 • 12.8.2019 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o vykonaní archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: „RD ul. Mons. Bartosiewicza“, v rozsahu stavebných objektov: SO 17 Distribučný elektrický rozvod VN 22 kV, od TS-013 po TS-002, SO 18 Rekonštrukcia transformačnej stanice TS 0052-013, SO 19 Distribučný elektrický rozvod VN 22 kV, od TS-002 po TS-003, SO 20 Kiosková transformačná stanica TS-003, SO 21 Distribučný elektrický rozvod NN, v kat. úz. Nitrianske Hrnčiarovce, okr. Nitra ...> (PDF, 253 kB)
 • 12.8.2019 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o vykonaní archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: „NA Nitrianske Hrnčiarovce, ul. Kríková 4 x 3BJ, Domstav – VNK, TS, NNK“, v kat. úz. Nitrianske Hrnčiarovce, okr. Nitra ...> (PDF, 253 kB)
 • 2.8.2019 KPÚ Nitra - Rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou: „INS_FTTH_SA_ŠAĽA“ v územnom rozsahu stavebného objektu: „SO_02_ INS_FTTH_SA_Šaľa_KBV_M.R. Štefánika“ v kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa ...> (PDF, 363 kB)

  Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

  Tiráž
  © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
  Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti