Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

6. apríla 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 • 7.4.2020 KPÚ Nitra – Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou „Revitalizácia lesoparku v medzihrádzovom priestore pri Ul. Mostovej a Nábrežnej v Šali“, kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa ...> (PDF, 270 kB)
 • 6.4.2020 KPÚ Nitra – Oznámenie o začatí správneho konania v súvislosti so stavbou „Obytná zóna ŽITAVA PARK“ v kat. úz. Dyčka a kat. úz. Vráble, okr. Nitra ...> (PDF, 210 kB)
 • 1.4.2020 KPÚ Nitra – Oznámenie o začatí správneho konania v súvislosti so stavbou „Obytná skupina "LESÍK" Nitra“ v kat. úz. Párovské Háje, okr. Nitra ...> (PDF, 213 kB)
 • 25.3.2020 KPÚ Nitra – Oznámenie vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia a vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "INS_FTTH_KMJT_03_Hul" v kat. úz. Hul, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 483 kB)
 • 25.3.2020 KPÚ Nitra – Oznámenie vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia a vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Sústava CZT Štúrovo - využívanie obnoviteľných zdrojov energie" v kat. úz. Štúrovo, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 485 kB)
 • 25.3.2020 KPÚ Nitra – Oznámenie vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia a vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "INS_FTTH_KMJT_03_Dolný Oháj" v kat. úz. Dolný Ohaj, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 483 kB)

  Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

  Tiráž
  © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
  Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti