Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

12. júla 2018

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 12.7.2018 KPÚ Nitra – Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania predstihového archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Polder Čechy", k.ú. Čechy, okr. Nové Zámky ... > (PDF, 433 kB)
  • 12.7.2018 KPÚ Nitra – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "INS_FTTH_TLMA_02_Rybník", k. ú. Rybník, okr. Levice ... > (PDF, 413 kB)
  • 12.7.2018 KPÚ Nitra – Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "LE_OKI_Starý Hrádok VNK, VNV, TS, NNK", k. ú. Starý Hrádok, okr. Levice ... > (PDF, 432 kB)
  • 12.7.2018 KPÚ Nitra – Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "FTTC Štúrovo, Hlavná 21, 0720BR" a "FTTC Štúrovo, Nám. Sv. Imricha 33, 0432BR", k. ú. Štúrovo, okr. Nové Zámky ... > (PDF, 434 kB)
  • 12.7.2018 KPÚ Nitra – Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienkach vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "FTTX Želiezovce", k. ú. Želiezovce, okr. Levice ... > (PDF, 433 kB)
  • 8.7.2018 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti a podmienok vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "LE_DEVIČANY, ŽUHRAČKA, VNK, VNV", k. ú. Dolné a Horné Devičany  ... > (PDF, 414 kB)
  • 2.7.2018 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania v súvislosti s nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu pri stavbe: "LE_DEVIČANY, ŽUHRAČKA, VNK, VNV", k. ú. Dolné a Horné Devičany ... > (PDF, 414 kB)
  • 25.6.2018 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území PZ Stummerova ul. s areálom "starej" nemocnice a ďalších nehnuteľností v súvislosti s líniovou stavbou "INS_FTTH_TO_Stummerova" v k. ú. Topoľčany, okres Topoľčany ... > (PDF, 2052 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti