Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

17. júna 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 17.6.2019 KPÚ Nitra - Rozhodnutie vo veci nevyhnutnosti zabezpečenia vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "INS_FTTH_NSVD_HURB_02_Nesvady ", kat. úz. Nesvady, okr. Komárno ...> (PDF, 433 kB)
  • 10.6.2019 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania v súvislosti s líniovou stavbou „Vodovodné potrubie – OP JEMO – Vinohrady – Vráble“ v kat. úz. Vráble a Dyčka, okr. Nitra ...> (PDF, 210 kB)

    Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

    Tiráž
    © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
    Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti