Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 1. júla 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 

 • 1.7.2020 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou: „FTTH IBV Cermany“, kat. úz. Čermany, okr. Topoľčany ...> (PDF, 278 kB)
 • 1.7.2020 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou: „INS_FTTH_ZM_NEVE_03_Beladice“, kat. úz. Beladice a Pustý Chotár, okr. Zlaté Moravce ...> (PDF, 285 kB)
 • 25.6.2020 KPÚ Nitra - Oznámenie o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "NZ Nové Zámky, Nesvadská cesta, VNK, TS, NNK", kat. úz. Nové Zámky, okr. Nové Zámky ...> (PDF, 256 kB)
 • 25.6.2020 KPÚ Nitra - Oznámenie o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "Výstavba verejného osvetlenia v časti obce Starý Hrádok", kat. úz. Starý Hrádok, okr. Levic ...> (PDF, 258 kB)
 • 16.6.2020 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou: „INS_FTTH_NEVE_00_Neverice“, kat. úz. Neverice, okr. Zlaté Moravce ...> (PDF, 281 kB)
 • 15.6.2020 KPÚ Nitra - Oznámenie začatia správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou „INS_FTTH_SALA_06_Trnovec nad Váhom“, líniová stavba, kat. úz. Trnovec nad Váhom, okr. Šaľa ...> (PDF, 572 kB)

  Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

  Tiráž
  © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
  Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti