Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Bratislava - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 13. apríla 2022

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.


  • 13.4.2022 KPÚ Bratislava - Oznámenie o začatí konania o zámere obnovy nehnuteľnosti v pamiatkovom území a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v súvislosti s obnovou strechy na Podjavorinskej 13 – Kozia 23, Bratislava I (PDF, 588 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti