Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Bratislava - úradná tabuľa

7. júna 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 

  • 7.6.2019 KPÚ Bratislava - Rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľnosti na Blumentálskej ul. č 4, Májkovej ul. č.1 v Bratislave I. ...> (PDF, 249 kB)
  • 5.6.2019 KPÚ Bratislava - Rozhodnutie s podmienkami  o súhlase KPÚ Bratislava s povolením inštalácie celoročnej markízy na uličnú fasádu domu s adresou Laurinská 11 v Bratislave pre spoločnosť FUSION GROUP, s.r.o. ...> (PDF, 593 kB)
  • 28.5.2019 KPÚ Bratislava - Oznámenie o začatí konania vo veci umiestnenia reklamného zariadenia na fasáde objektu Michalská 11, Bratislava I. ...> (PDF, 481 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti