Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Banská Bystrica - úradná tabuľa

zverejnené: 28. februára 2014
aktualizované: 26. júna 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 26.6.2020 KPÚ Banská Bystrica - Oznámenie o začiatku konania o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území v rozsahu realizácie výmeny okenných výplní v úrovni 1. nadzemného podlažia, na budove bývalej banskej správy č. 103, parc. KN-C č. 531/1, k.ú. Špania Dolina, situovanej v území Pamiatkovej rezervácie Špania Dolina ...> (PDF, 791 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti