Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Banská Bystrica - úradná tabuľa

5. novembra 2019

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 5.11.2019 KPÚ Banská Bystrica - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania rozhodnutia o zámere vykonať obnovu národnej kultúrnej pamiatky „ŽELEZNICA“- Čiernohronská lesná železnica, zapísanej v  ÚZPF pod č. 11648, č. 11649 a č. 11650 v k.ú. Čierny Balog, Hronec, Valaská a Podbrezová ...> (PDF, 129 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti