Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Evidencia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku

26. apríla 2018

Ústredný zoznam pamiatkového fondu obsahuje 4 registre - register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, register hnuteľných národných kultúrnych pamiatok (nezverejňujeme sa), register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón. V súčasnosti v ÚZPF evidujeme  - 9953 NNKP, ktoré tvorí 16 718 pamiatkových objektov, 15 128  HNKP, ktoré tvorí 34 749 pamiatkových predmetov, 28 pamiatkových rezervácií a 80 pamiatkových zón (údaj k 2.2018). Viac o pamiatkovom fonde sa dozviete TU >>>

Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (vyhľadávací online formulár)

  • vyhľadávanie podľa kraja, okresu, obce, katastrálneho územia a čísla ÚZPF. Pre overenie údajov o objekte vášho záujmu nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese: peter.skulavik@pamiatky.gov.sk

Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok - tabuľkový zoznam podľa krajov (Excel)
Register pamiatkových rezervácií - tabuľkový zoznam + Excel a PDF
Register pamiatkových zón - tabuľkový zoznam + Excel a PDF

UPOZORNENIE! Databázy UZPF sú informatívne a podliehajú periodickej aktualizácii. Neslúžia na právne účely. Pre overenie údajov nás kontaktujte e-mailom na peter.skulavik@pamiatky.gov.sk. Ak nájdete prípadné chyby, alebo nepresnosti v databáze prosíme napíšte nám na vyššie uvedený e-mail.

OZNAM! ZMENA  VYDÁVANIA  VÝPISOV  Z  ÚZPF  VLASTNÍKOM  PAMIATOK
Na základe novely Zákona o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 Z. z. z 25. marca 2014 sa s účinnosťou od 1. júla 2014 mení  spôsob vydávania výpisov z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ďalej len ÚZPF) vlastníkom národných kultúrnych pamiatok. Písomnú žiadosť o výpis je potrebné zaslať v dostatočnom časovom predstihu na adresu: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: uzpf@pamiatky.gov.sk. Výpisy zasielame poštou. V prípade záujmu je možné vydať výpis vlastníkovi aj osobne (na základe prinesenej písomnej žiadosti) na adrese Pamiatkového úradu SR (Odbor Štátneho informačného systému) v určených stránkových hodinách. 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti