Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Digitálny pamiatkový fond - objekty

17. októbra 2019

 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 

Digitálny pamiatkový fond - vzory výstupov

SLOVAKIANA.SK - kultúrne dedičstvo Slovenska

V období projektu bolo k 30.11.2015 digitalizovaných všetkých plánovaných 1 855 pamiatkových objektov (PO), čo je 100 %. Z toho outsoursingom bolo digitalizovaných 1455 PO a interným pracoviskom PÚ SR bolo zdigitalizovaných 400 PO.

Od roku 2016 je projet v päťročnom období udržateľnosti. PÚ SR digitalizuje PO internými zamestnancami oddelenia digitalizácie a grafickej dokumentácie.Každoročne sa digitalizuje ďalších sto pamiatkových objektov.

Digitalizačné techniky: digitálna fotografia, gigapixelová fotografia, panorámy, terestrické laserové skenovanie, optické skenovanie, fotogrametria, geodetická polárna metóda a GNSS.

Výstupné digitálne objekty: digitálna fotodokumentácia, 3D modely a videá, 2D merateľná dokumentácia a technické správy.

Každý objekt je digitalizovaný aspoň dvoma technikami.

Pamiatkové objekty digitalizované od roku 2012 do 30.9.2019 (pamiatka - NKP) môže pozostávať z viacerých pamiatkových objektov)

Okres Obec Katastrálne územie Číslo UZPF Počet index UZPF Objekt obdobie projektu -digitalizacia
Banská Štiavnica Banská Belá Banská Belá 1212 1 KOSTOL, kostol P. Márie Karmelskej 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Belá Banská Belá 1211 1 KOSTOL, kostol sv.Jána Evanjelistu 2012 - 2015
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica 2733 3 PAMÄTNÍK 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2483 1 KLOPAČKA 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2555 1 DOM MEŠTIANSKY, fasáda 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2480 16 CITADELA, Starý Zámok 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2481 1 VARTOVKA 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2482 1 BRÁNA OPEVNENIA 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2484 1 RADNICA 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2485 1 KOSTOL 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2486 2 KOSTOL 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2489 26 KALVÁRIA 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2490 1 KOSTOL 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2491 1 SOCHA 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2492 1 SÚSOŠIE NA STĹPE 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2494 3 LÝCEUM PAMÄTNÉ 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2495 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2496 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2497 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2498 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2499 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2500 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2501 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2502 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2503 15 AKADÉMIA 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2509 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2511 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2512 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2513 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2515 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2516 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2517 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2518 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2519 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2520 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2521 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2522 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2524 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2525 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2527 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2528 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2529 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2530 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2531 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2532 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2533 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2539 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2545 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2546 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2547 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2549 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2550 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2551 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2554 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2556 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2557 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2558 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2559 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2560 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2561 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2562 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2563 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2564 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2565 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2566 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2567 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2568 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2572 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2573 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2574 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2575 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2576 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2579 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2609 1 ŠTÔLŇA 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3020 1 TABUĽA PAMÄTNÁ 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3022 2 PODSTAVEC 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3267 1 NÁDRŽ VODNÁ 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3272 1 NÁDRŽ VODNÁ 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3313 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3314 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3317 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3318 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3319 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3320 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3321 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3322 1 SKLAD 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3329 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3330 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3331 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3337 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3338 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3339 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3340 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3341 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3342 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3343 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3349 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3359 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3360 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3363 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3364 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3365 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3373 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 3377 1 SÚSOŠIE 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 10687 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 10782 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 11655 1 DOM BYTOVÝ 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 11690 1 INTERNÁT 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 11716 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 11722 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 11733 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 11770 1 DOM BANÍCKY 2012 - 2015
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica 11786 1 DOM BANÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1272 2 DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1273 3 FARA PAMÄTNÁ I. 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1665 20 MÚR HRADBOVÝ, Mestské opevnenie 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1677 1 RADNICA 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1678 2 GYMNÁZIUM 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1679 1 KOSTOL 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1680 1 SOCHA-KÓPIA 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1684 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1685 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1686 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1687 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1688 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1689 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1690 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1691 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1692 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1693 1 ŠKOLA 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1694 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1695 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1696 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1697 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1698 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1699 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1700 2 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1701 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1702 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1703 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1704 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1705 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1706 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1707 2 DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1708 2 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1709 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1710 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1711 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1712 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1713 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1714 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1715 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1716 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1717 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1719 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1720 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1721 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1722 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1723 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1724 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1725 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1726 1 GYMNÁZIUM 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1727 1 SKLAD SOLI 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1728 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1731 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1732 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1733 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1734 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1735 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1740 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1741 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1742 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1743 1 SYNAGÓGA 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1744 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1745 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1746 1 DOM ĽUDOVÝ 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1747 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1748 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1749 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1750 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1751 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1752 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1753 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1754 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1755 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1756 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1757 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1758 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1759 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1760 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1764 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1765 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1766 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1767 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1768 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1769 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1770 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1771 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1772 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1773 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1774 1 PIVNICA DOMU 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1775 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1777 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1778 1 DOM MEŠTIANSKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1779 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1780 1 DOM REMESELNÍCKY 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1781 2 KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1784 1 ŠKOLA 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1785 1 KOSTOL 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1786 1 STĹP LAMPOVÝ 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1788 1 KOSTOL 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1789 3 SYNAGÓGA 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 1795 1 CINTORÍN ŽIDOVSKÝ 2012 - 2015
Bardejov Bardejov Bardejov 4427 1 KNIŽNICA 2012 - 2015
Levice Bátovce Bátovce 2340 2 MOST CESTNÝ SO SOCHOU 2012 - 2015
Nové Mesto nad Váhom Beckov Beckov 1180 18 VEŽA OBYTNÁ, Hrad Beckov 2012 - 2015
Rožňava Betliar Betliar 475 35 KAŠTIEĽ 2012 - 2015
Martin Blatnica Blatnica 534 17 VEŽA I. ZÁPADNÁ, Hrad Blatnica 2012 - 2015
Trenčín Bobot Bobot 1185 3 KOSTOL S AREÁLOM 2016
Svidník Bodružal Bodružal 1247 3 KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM 2012 - 2015
Svidník Bodružal Bodružal 96 1 ikonostas ( 8 IUZH 71200096001-8) 2012 - 2015
Prievidza Bojnice Bojnice 805 37 VEŽA  DELOVÁ, Bojnický hrad 2012 - 2015
Bratislava 1 Bratislava 1 - Staré mesto Staré mesto 82 2 DOM BYTOVÝ PAMÄTNÝ,  Humellov dom 2012 - 2015
Bratislava 1 Bratislava 1 - Staré mesto Staré mesto 10006 26 MAUZÓLEUM ŽIDOVSKÉ, Chatam Sófer 2012 - 2015
Bratislava 1 Bratislava 1 - Staré mesto Staré mesto 355 65 CINTORÍN, ev.cintorín Kozia brána 2012 - 2015
Bratislava 1 Bratislava 1 - Staré mesto Staré mesto 253 3 KOSTOL S AREÁLOM, kostol sv. Trojice, Žižkova ul. 2012 - 2015
Bratislava 1 Bratislava 1 - Staré mesto Staré mesto 279 70 CINTORÍN, Ondrejský cintorín 2012 - 2015, 2016, 2017, 2019
Bardejov Lukov Lukov 336 1 ikonostas (HNKP) 2018
Bratislava 1 Bratislava 1-Staré Mesto Staré Mesto 33 1 DIVADLO, Slovenské národné divadlo 2012 - 2015
Bratislava 1 Bratislava 1-Staré Mesto Staré Mesto 198 2 KOSTOL, Dóm sv.Martina,konkatedrála 2012 - 2015
Bratislava 1 Bratislava 1-Staré Mesto Staré Mesto 204 11 CINTORÍN S PAMÄTNÍKOM, Pamätník Slavín 2012 - 2015
Bratislava 1 Bratislava 1-Staré Mesto Bratislava 1-Staré Mesto 22 1 PALÁC MESTSKÝ 2016
Bardejov Kožany Kožany 243 1 ikonostas (HNKP) 2018
Bratislava 2 Bratislava 2 - Ružinov Ružinov 12072 1 REMORKÉR 2012 - 2015
Bratislava 2 Bratislava 2 - Ružinov Ružinov 11565 5 BUDOVA ADMINISTRATÍVNA 2017
Bratislava 4 Bratislava 4 Dúbravka 835 1 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO, Villa rustica 2012 - 2015
Bratislava 4 Bratislava 4-Devín Devín 324 42 CITADELA, Hrad Devín 2012 - 2015
Bratislava 5 Bratislava 5 - Rusovce Rusovce 344 1 KASTEL, rímsky Gerulata 2012 - 2015
Rožňava Brdárka Brdárka 477 1 KOSTOL, ev. a. v. 2017
Humenné Brekov Brekov 113 16 VEŽA OBYTNÁ, Hrad Brekov 2012 - 2015
Myjava Brezová pod Bradlom Brezová pod Bradlom 2075 1 PAMÄTNÍK 2012 - 2015
Prešov Brežany Brežany 272 1 KOSTOL DREVENÝ 2012 - 2015
Prešov Brežany Brežany 2793 1 ikonostas 2012 - 2015
Levice Brhlovce Dolné Brhlovce 2331 3 OBYDLIE SKALNÉ a 2 domy 2012 - 2015
Trnava Buková Buková 788 25 PALÁC HRADNÝ I., Hrad Ostrý kameň 2012 - 2015
Senica Cerová Rozbehy 596 17 VEŽA ÚTOČIŠTNÁ, Hrad Korlátka 2012 - 2015
Krupina Čabradský Vrbovok Čabradský Vrbovok 1087 25 VEŽA OBYTNÁ, Hrad Čabraď 2012 - 2015
Pezinok Častá Častá 391 26 PALÁC, Hrad Červený Kameň 2012 - 2015
Banská Bystrica Čerín Čerín 36 3 KOSTOL S AREÁLOM 2012 - 2015
Banská Bystrica Čerín Čerín 1943 1 krstiteľnica 2016
Kežmarok Červený Kláštor Červený Kláštor 865 22 KONVENT, Červený Kláštor 2012 - 2015
Bardejov Krivé Krivé 275 1 ikonostas (HNKP) 2018
Galanta Čierny Brod Heď 9 2 KOSTOL S AREÁLOM 2017
Galanta Čierny Brod Heď 11 2 SÚSOŠIE NA PILIERY 2017
Bardejov Hervartov Hervartov 11590 1 sýpka 2018
Spišská Nová Ves Danišovce Danišovce 626 1 KOSTOL 2016
Prievidza Diviaky nad Nitricou Diviaky nad Nitricou 828 1 KOSTOL 2012 - 2015
Lučenec Divín Divín 431 18 MÚR PLÁŠŤOVÝ, Hrad Divín 2012 - 2015
Dolný Kubín Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou 2637 3 SÚSOŠIE NA PILIERI 2017
Trnava Dobrá Voda Dobrá Voda 800 25 VEŽA OBYTNÁ I., Hrad Dobrá voda 2012 - 2015
Svidník Dobroslava Dobroslava 172 1 KOSTOL DREVENÝ 2012 - 2015
Rožňava Dobšiná Dobšiná 11008 1 DOM ĽUDOVÝ 2016
Nitra Dražovce / Nitra Drážovce 1417 1 KOSTOL 2012 - 2015
Ilava Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 2585 1 PRANIER 2016
Ilava Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 716 6 SÚSOŠIE NA PODSTAVCI 2016
Ilava Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 715 2 SOCHA NA PODSTAVCI 2016
Lučenec Fiľakovo Fiľakovo 440 22 VEŽA OBYTNÁ, Hrad Fiľakovo 2012 - 2015
Bardejov Frička Frička 174 3 KOSTOl DREVENÝ S AREÁLOM 2012 - 2015
Bardejov Hervartov Hervartov 11589 1 sýpka 2018
Rožňava Gočovo Gočovo 2404 2 DOM ĽUDOVÝ A TABUĽA PAM. 2016
Nové Mesto nad Váhom Haluzice Haluzice 1218 4 KOSTOL S AREÁLOM 2016
Rožňava Henckovce Henckovce 493 2 KOSTOL 2016
Bardejov Hervartov Hervartov 185 2 KOSTOl DREVENÝ A MÚR OHRADNÝ 2012 - 2015
Bardejov Hervartov Hervartov 11591 1 SÝPKA 2012 - 2015
Bardejov Hervartov Hervartov 193 1 krstiteľnica 2012 - 2015
Bardejov Hervartov Hervartov 11580 1 sýpka 2018
Zlaté Moravce Hostie Hostie 1539 13 PALÁC HRADNÝ SEVEROVÝCHODNÝ I., Hrad Hrušov 2012 - 2015
Snina Hrabová Roztoka Hrabová Roztoka 122 1 KOSTOL DREVENÝ 2012 - 2015
Snina Hrabová Roztoka Hrabová Roztoka 621 2 Ikonostas a prestol 2017
Stará Ľubovňa Hraničné Hraničné 877 1 KOSTOL DREVENÝ 2012 - 2015
Žilina Hričovské Podhradie Hričovské Podhradie 1343 7 PALÁC HRADNÝ, Hrad Hričov 2012 - 2015
Banská Bystrica Hronsek Hronsek 51 2 KOSTOL DREVENÝ, artikulárny a zvonica 2012 - 2015
Žarnovica Hronský Beňadik Hronský Beňadik 1229 19 KLÁŠTOR BENEDIKTÍNOV 2012 - 2015
Svidník Hunkovce Hunkovce 1879 3 KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM 2012 - 2015
Revúca Chyžné Chyžné 501 4 KOSTOL S AREÁLOM 2016
Revúca Chyžné Chyžné 3560 11 oltár hlavný 2016
Revúca Chyžné Chyžné 3563 2 strop a empora 2016
Sobrance Inovce Inovce 72 1 KOSTOL DREVENÝ 2012 - 2015
Sobrance Inovce Inovce 1427
Ikonostas a prestol 2017
Dolný Kubín Istebné Istebné 224 2 KOSTOL A ZVONICA 2017
Dolný Kubín Istebné Istebné 4334 1 EMPORA s obrazmi 2017
Komárno Iža Iža 289 1 KASTEL, rímsky Iža 2012 - 2015
Humenné Jasenov Jasenov 126 28 VEŽA OBYTNÁ, Hrad Jasenov 2012 - 2015
Dolný Kubín Jasenová Jasenová 274 5 DOM ĽUDOVÝ a tabuľa pamätná 2012 - 2015
Košice - okolie Jasov Jasov 421 8 KLÁŠTOR PREMONŠTRÁTOV 2012 - 2015
Turčianske Teplice Jazernica Jazernica 552 1 KOSTOL 2017
Bardejov Jedlinka Jedlinka 191 1 KOSTOl DREVENÝ 2012 - 2015
Nitra Jelenec Jelenec 1443 26 VEŽA OBYTNÁ, Hrad Gýmeš 2012 - 2015
Galanta Jelka Jelka 2512 2 MLYN VODNÝ 2012 - 2015
Snina Kalná Roztoka Kalná Roztoka 127 2 KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM 2012 - 2015
Snina Kalná Roztoka Kalná Roztoka 647 2 Ikonostas a prestol 2017
Prešov Kapušany Kapušany 305 16 PALÁC HRADNÝ, Hrad Kapušany 2012 - 2015
Kežmarok Kežmarok Kežmarok 2582 1 KOSTOL DREVENÝ 2016
Bardejov Hervartov Hervartov 11578 1 sýpka 2018
Martin Kláštor pod Znievom Kláštor pod Znievom 554 8 VEŽA OBYTNÁ, Hrad Zniev 2012 - 2015
Partizánske Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves 180 1 KOSTOL, kostol P.M.Kráľovnej anjelov 2016
Bratislava 1 Bratislava 1 - Staré Mesto Staré mesto 11007 1 KOSTOL, Ev. kostol, Legionárska 10 2018
Rožňava Kobeliarovo Kobeliarovo 1531 2 FARA A TABUĽA PAM. 2016
Rožňava Koceľovce Koceľovce 517 3 KOSTOL, ev. a. v. 2012 - 2015
Bratislava 1 Bratislava 1-Staré Mesto Staré Mesto 768 1 DOM BYTOVÝ. Leškova 17 2018
Dolný Kubín Horná Lehota Horná Lehota 219 1 KOSTOL 2018
Dolný Kubín Veličná Veličná 255 5 KOSTOL S AREÁLOM 2018
Skalica Kopčany Kopčany 10820 2 KOSTOL S AREÁLOM 2012 - 2015
Svidník Korejovce Korejovce 200 2 KOSTOL DREVENÝ A ZVONICA 2012 - 2015
Zlaté Moravce Kostoľany pod Tríbečom Kostoľany pod Tríbečom 1452 2 KOSTOL S AREÁLOM 2017
Dolný Kubín Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová 2152 1 Hradisko 2018
Košice I Košice - Staré Mesto Hušťáky 3677 1 KAPLNKA Pohle Roth 2017
Košice I Košice 1 - Sever Severné mesto 1128 17 KALVÁRIA 2017
Dolný Kubín Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová v procese rozčlenenia objektovej skladby 1 Kaplnka 2018
Košice I Košice 1-Staré Mesto Stredné Mesto 1117 4 KOSTOL 2012 - 2015
Košice IV Košice IV - Juh Južné Mesto 4551 1 POMNÍK 2017
Košice IV Košice IV - Juh Južné Mesto 4552 1 POMNÍK 2017
Bardejov Kožany Kožany 201 1 KOSTOl DREVENÝ 2012 - 2015
Svidník Krajne Čierno Krajne Čierno 204 3 KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM 2012 - 2015
Svidník Krajne Čierno Krajne Čierno 1881 2 DOM ĽUDOVÝ A SÝPKA 2012 - 2015
Senec Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci 2272 1 MOST CESTNÝ 2012 - 2015
Rimavská Sobota Kraskovo Kraskovo 975 3 KOSTOL S AREÁLOM 2017
Rimavská Sobota Kraskovo Kraskovo 1059 1 HROB S NÁHROBKOM 2017
Rožňava Krásnohorské Podhradie Krásnohorské Podhradie 521 2 MAUZÓLEUM 2012 - 2015
Žiar nad Hronom Kremnica Kremnica 2278 2 MINCOVŇA 2012 - 2015
Bardejov Krivé Krivé 1242 1 KOSTOl DREVENÝ 2012 - 2015
Krupina Krupina Krupina 1100 1 VEŽA STRÁŽNA, Protiturecká veža 2017
Bánovce nad Bebravou Kšinná Kšinná 200 1 KOSTOL 2012 - 2015
Rimavská Sobota Kyjatice Kyjatice 978 1 KOSTOL 2017
Rimavská Sobota Kyjatice Kyjatice 345 1 dvere vonkajšie jednokrídlové 2017
Svidník Ladomírová Ladomírová 213 4 KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM 2012 - 2015
Svidník Ladomírová Ladomírová 316 1 ikonostas 2012 - 2015
Púchov Lednica Lednica 743 12 VEŽA OBYTNÁ, Hrad Lednica 2012 - 2015
Trebišov Leles Leles 27 4 KONVENT PREMONŠTRÁTOV 2012 - 2015
Dolný Kubín Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová v procese rozčlenenia objektovej skladby 4 Kostol ruina s areálom 2018
Dolný Kubín Leštiny Leštiny 228 3 KOSTOL, zvonica, márnica 2012 - 2015
Levice Levice Kalinčiakovo 1610 1 KOSTOL 2016
Levoča Levoča Levoča 4202 23 oltár bočný sv. Petra a Pavla 2012 - 2015
Levoča Levoča Levoča 2891 4 RADNICA 2012 - 2015
Levoča Levoča Levoča 2892 1 KOSTOL 2012 - 2015
Žilina Lietava Lietava 1352 22 VEŽA HRADNÁ, Hrad Lietava 2012 - 2015
Ružomberok Likavka Likavka 316 28 PALÁC HRADNÝ VÝCHODNÝ, Hrad Likavka 2012 - 2015
Liptovský Mikuláš Liptovská Sielnica Liptovská Mara 2170 2 HRADISKO VÝŠINNÉ. Havránok 2012 - 2015
Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Liptovský Hrádok 321 2 ZVONICA A VÁŽNICA 2016
Ružomberok Liptovský Michal Liptovský Michal 332 2 KOSTOL A ZVONICA 2016
Ružomberok Liptovský Michal Liptovský Michal 1531 9 Oltár hlavný 2016
Ružomberok Liptovský Michal Liptovský Michal 1532 1 Krstiteľnica 2016
Ružomberok Liptovský Michal Liptovský Michal 1533 1 Dvere jednokrídlové 2016
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš  Demänová 11695 1 ZVONICA 2016
Banská Bystrica Ľubietová Ľubietová 2711 1 PEC VYSOKÁ 2017
Dolný Kubín Horná Lehota Horná Lehota 4948 1 empora (HNKP) 2018
Dolný Kubín Horná Lehota Horná Lehota 4949 1 strop (HNKP) 2018
Dolný Kubín Veličná Veličná 1086 1 hlavný oltár (HNKP) 2018
Ružomberok Ludrova Ludrová 350 2 KOSTOL S AREÁLOM 2012 - 2015
Ružomberok Ludrová Ludrová 11910 1 Epitafy súbor 2017
Nové Mesto nad Váhom Lúka Lúka 1226 20 VEŽA OBRANNÁ, Hrad Tematín 2012 - 2015
Bardejov Lukov Lukov 217 1 KOSTOl DREVENÝ 2012 - 2015
Malacky Malacky Malacky 10733 1 SYNAGÓGA 2012 - 2015
Spišská Nová Ves Markušovce Markušovce 671 5 KAŠTIEĽ 2012 - 2015
Martin Martin Martin 568 4 KOSTOL S AREÁLOM 2012 - 2015
Martin Martin Martin 2108 63 CINTORÍN PAMÄTNÝ 2012 - 2015
Martin Martin Martin 572 3 MÚZEUM 2012 - 2015
Martin Martin Martin 573 4 BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAM. 2012 - 2015
Martin Martin Martin 576 1 MÚZEUM 2012 - 2015
Dolný Kubín Veličná Veličná 1087 1 bočný oltár (HNKP) 2018
Dolný Kubín Veličná Veličná 1088 1 bočný oltár (HNKP) 2018
Dolný Kubín Veličná Veličná 1090 1 empora (HNKP) 2018
Dunajská Streda Šamorín Bučuháza 106 1 príkostolný cintorín 2018
Galanta Matúškovo Matúškovo 34 2 DVOR ROĽNÍCKY, dom ľudový, múr s bránami 2012 - 2015
Svidník Miroľa Miroľa 223 3 KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM 2012 - 2015
Svidník Miroľa Miroľa
1 ikonostas 2012 - 2015
Senec Most pri Bratislave Most pri Bratislave 494 1 KOSTOL 2012 - 2015
Senec Most pri Bratislave Most pri Bratislave 2080 1 PAMÄTNÍK 2017
Revúca Muráň Muráň 528 16 VEŽA OBYTNÁ, Hrad Muráň 2012 - 2015
Martin Necpaly Necpaly 608 1 KOSTOL 2012 - 2015
Nitra Nitra Nitra 1483 59 PALÁC HRADNÝ, Hrad Nitra 2012 - 2015
Tvrdošín Nižná Nižná 295 1 ŽELEZIAREŇ 2017
Tvrdošín Nižná Nižná 2653 3 SOCHY-SÚBOR 2017
Rožňava Nižná Slaná Nižná Slaná 2431 1 PEC VYSOKÁ 2016
Galanta Čierna Voda Čierna Voda 11208 1 KAPLNKA SO SOCHOU 2018
Svidník Nižný Komárnik Nižný Komárnik 1885 1 KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM 2012 - 2015
Snina Nová Sedlica Nová Sedlica 10433 1 DOM ĽUDOVÝ 2017
Turčianske Teplice Ondrašová Ondrašová 11662 2 ZVONICA 2017
Levice Ondrejovce Ondrejovce 11981 2 KOSTOL A PRÍKOSTOLNÝ CINTORÍN 2016
Levice Ondrejovce Ondrejovce 11976 2 KOSTOL A PRÍKOSTOLNÝ CINTORÍN 2016
Topoľčany Oponice Oponice 216 14 VEŽA ÚTOČIŠTNÁ 2012 - 2015
Dolný Kubín Oravský Podzámok Oravský Podzámok 237 33 PALÁC HRADNÝ I, Oravský hrad 2012 - 2015
Liptovský Mikuláš Pavčina Lehota Pavčina Lehota 361 1 ZVONICA 2016
Stará Ľubovňa Plaveč Plaveč 340 11 PALÁC HRADNÝ I. 2012 - 2015
Tvrdošín Podbiel Podbiel 2666 1 SÚSOŠIE NA PILIERI 2017
Senica Podbranč Podbranč 11549 1 MLYN VODNÝ 2012 - 2015
Nitra Podhorany Sokolníky 1523 1 KOSTOL ZÁKLADY, archeolog. lokalita 2012 - 2015
Banská Bystrica Poniky Poniky 70 1 KOSTOL  2012 - 2015
Prievidza Poruba Poruba 869 1 KOSTOL, kostol r. k. sv. Mikuláša 2016
Stropkov Potoky Potoky 234 4 KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM 2012 - 2015
Považská Bystrica Považská Bystrica Považské Podhradie 760 16 PALÁC HRADNÝ I., Považský hrad 2012 - 2015
Veľký Krtíš Pôtor Pôtor 478 5 KOSTOL A VEŽA 2017
Veľký Krtíš Pôtor Pôtor 2943 1 oltár 2017
Svidník Príkra Príkra 235 1 KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM 2012 - 2015
Levice Pukanec Pukanec 12030 3 KOSTOL S AREÁLOM 2017
Rožňava Rakovnica Rakovnica 2441 1 KOSTOL, Kostol r.k.sv. Márie Magdalény 2017
Revúca Revúca Revúca 539 2 KÚRIA PAMÄTNÁ 2012 - 2015
Revúca Revúca Revúca 542 4 GYMNÁZIUM PAMÄTNÉ 2012 - 2015
Rožňava Roštár Roštár 549 1 KOSTOL, ev. a. v. 2017
Rožňava Roštár Roštár 3779
oltár 2017
Galanta Čierny Brod Čierny Brod 11298 1 KAPLNKA 2018
Sobrance Ruská Bystrá Ruská Bystrá 86 1 KOSTOL DREVENÝ 2012 - 2015
Sobrance Ruská Bystrá Ruská Bystrá 1519 1 ikonostas 2012 - 2015
Snina Ruský Potok Ruský Potok 144 5 KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM 2012 - 2015
Snina Ruský Potok Ruský Potok 752 2 Ikonostas a prestol 2017
Ružomberok Ružomberok Vlkolínec 2835 1 DOM ĽUDOVÝ 2012 - 2015
Ružomberok Ružomberok Vlkolínec 2839 3 DVOR ROĽNÍCKY 2012 - 2015
Ružomberok Ružomberok Vlkolínec 2860 4 DVOR ROĽNÍCKY 2012 - 2015
Ružomberok Ružomberok Vlkolínec 2844 4 DVOR ROĽNÍCKY 2012 - 2015
Ružomberok Ružomberok Vlkolínec 2847 6 DVOR ROĽNÍCKY 2012 - 2015
Ružomberok Ružomberok Vlkolínec 2861 2 DVOR ROĽNÍCKY 2012 - 2015
Ružomberok Ružomberok Vlkolínec 2866 3 DVOR ROĽNÍCKY 2012 - 2015
Ružomberok Ružomberok Vlkolínec 2867 3 DVOR ROĽNÍCKY 2012 - 2015
Ružomberok Ružomberok Vlkolínec 2856 1 ZVONICA 2012 - 2015
Krupina Sebechleby Sebechleby 3545 5 BÚDY VYNOHRADNÍCKE 2012 - 2015
Krupina Sebechleby Sebechleby 3546 1 DOM VYNOHRADNÍCKY 2012 - 2015
Krupina Sebechleby Sebechleby 3547 1 DOM VYNOHRADNÍCKY 2012 - 2015
Krupina Sebechleby Sebechleby 3548 1 DOM VYNOHRADNÍCKY 2012 - 2015
Krupina Sebechleby Sebechleby 3549 1 DOM VYNOHRADNÍCKY 2012 - 2015
Krupina Sebechleby Sebechleby 3550 1 DOM VYNOHRADNÍCKY 2012 - 2015
Krupina Sebechleby Sebechleby 3551 1 DOM VYNOHRADNÍCKY 2012 - 2015
Krupina Sebechleby Sebechleby 3582 1 DOM VYNOHRADNÍCKY 2012 - 2015
Krupina Sebechleby Sebechleby 3610 1 MAŠTAĽ 2012 - 2015
Vranov nad Topľou Sedliská Sedliská 89 1 HRAD 2012 - 2015
Ilava Sedmerovec Pominovec 776 1 KOSTOL 2016
Revúca Sirk Sirk 11791 3 ZBROJNICA HASIČSKÁ 2016
Revúca Sirk Sirk 2466 1 PEC VYSOKÁ 2016
Skalica Skalica Skalica 718 1 KOSTOL, rotunda sv. Juraja 2012 - 2015
Zlaté Moravce Skýcov Skýcov 1538 1 PEC na pálenie vápna 2017
Košice - okolie Slanec Slanec 40 1 VEŽA HRADNÁ 2012 - 2015
Banská Bystrica Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča 77 19 PALÁC HRADNÝ, Hrad Ľupča 2012 - 2015
Liptovský Mikuláš Smrečany Smrečany 372 4 KOSTOL s areálom 2017
Liptovský Mikuláš Smrečany Smrečany 1757 1 DVERE vonkajšie jednokrídlové 2017
Liptovský Mikuláš Smrečany Smrečany 1746 1 KRSTITEĽNICA 2017
Levoča Spišké Podhradie  Spišské Podhradie 782 1 KOSTOL 2012 - 2015
Kežmarok Spišská Belá Strážky 983 2 KAŠTIEĽ 2012 - 2015
Kežmarok Kežmarok Kežmarok 2739 4 CINTORÍN 2018
Kežmarok Spišská Belá Strážky 984 1 ZVONICA 2018
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 10945 1 SYNAGÓGA 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 770 4 BRÁNA OPEVNENIA 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 771 1 SEMINÁR 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 772 3 KANÓNIA 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 773 4 KANÓNIA 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 774 2 KANÓNIA 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 775 3 KANÓNIA 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 776 1 KANÓNIA 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 777 1 KANÓNIA 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 778 3 KANÓNIA 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 779 1 KANÓNIA 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 780 6 KANÓNIA 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 781 2 KANÓNIA 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 797 3 STĹP S PODSTAVCOM 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 2371 3 PALÁC BISKUPSKÝ 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 3059 1 ZVONICA 2012 - 2015
Levoča Spišské Podhradie Spišské Podhradie 3060 4 KANÓNIA 2012 - 2015
Spišská Nová Ves Spišský Hrušov Spišský Hrušov 11357 1 KOSTOL 2016
Levoča Spišský Štvrtok Spišský Štvrtok 817 4 KLÁŠTOR MINORITOV 2012 - 2015
Žilina Strečno Strečno 1370 23 VEŽA OBRANNÁ, Hrad Strečno 2012 - 2015
Kežmarok Spišská Belá Strážky 985 1 KOSTOL 2018
Kežmarok Spišská Belá Strážky 2405 1 hlavný oltár (HNKP) 2018
Pezinok Svätý Jur Svätý Jur 432 1 KOSTOL 2012 - 2015
Pezinok Svätý Jur Svätý Jur 433 1 ZVONICA 2012 - 2015
Dunajská Streda Šamorín Šamorín 121 1 KOSTOL REFORM. 2012 - 2015
Dunajská Streda Šamorín Bučuháza 106 1 KOSTOL 2017
Senica Šaštín-Stráže Šaštín 752 7 KLÁŠTOR PAULÍNOV 2012 - 2015
Senica Šaštín-Stráže Šaštín 752 7 KOSTOL 2012 - 2015
Svidník Šemetkovce Šemetkovce 254 2 KOSTOL DREVENÝ A ZVONICA 2012 - 2015
Lučenec Šiatorská Bukovinka Šiatorská Bukovinka 2582 19 VEŽA ÚTOČIŠTNÁ, Hrad Šomoška 2012 - 2015
Snina Šmigovec Šmigovec 11815 1 KOSTOL DREVENÝ 2012 - 2015
Banská Bystrica Špania Dolina Špania Dolina 82 9 KOSTOL S AREÁLOM 2017
Rožňava Štítnik Štítnik 558 1 KOSTOL 2016
Rožňava Štítnik Štítnik 3852 2 krstiteľnica a vrchnák 2016
Rožňava Štítnik Štítnik 3863 7 dosky náhrobné súbor 2016
Kežmarok Spišská Belá Strážky 2406 1 bočný oltár (HNKP) 2018
Kežmarok Spišská Belá Strážky 2407 1 bočný oltár (HNKP) 2018
Kežmarok Spišská Belá Strážky 2408 1 krstiteľnica (HNKP) 2018
Komárno Komárno Komárno 11890 4 STANICA PREČERPÁVACIA 2018
Galanta Tomášikovo Tomášikovo 2520 2 MLYN VODNÝ 2012 - 2015
Snina Topoľa Topoľa 151 2 KOSTOL DREVENÝ A ZVONICA 2012 - 2015
Snina Topoľa Topoľa 776 2 Ikonostas a prestol 2017
Zlaté Moravce Topoľčianky Topoľčianky 1555 30 KAŠTIEĽ 2012 - 2015
Trenčín Trenčianske Teplice Trenčianske Teplice 10855 1 STANICA ŽELEZNIČNÁ 2016
Trenčín Trenčianske Teplice Trenčianske Teplice 1331 1 TURECKÝ KÚPEĽ, Hamman 2016
Trenčín Trenčín Trenčín 1345 70 VEŽA OBYTNÁ, Trenčiansky hrad 2012 - 2015
Trnava Trnava Trnava 1057 3 OPEVNENIE MESTSKÉ, dve veže 2012 - 2015
Bardejov Tročany Tročany 256 1 KOSTOl DREVENÝ 2012 - 2015
Martin Turčianske Jaseno Turčianske Jaseno 547 1 KOSTOL 2012 - 2015
Košice - okolie Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou 449 10 VEŽA ÚTOČIŠTNÁ, Turniansky hrad 2012 - 2015
Košice-okolie Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou 450 1 DOM ŽUPNÝ 2016
Tvrdošín Tvrdošín Tvrdošín 253 1 KOSTOL DREVENÝ 2012 - 2015
Bánovce nad Bebravou Uhrovec Uhrovec 268 2 KAŠTIEĽ 2012 - 2015
Snina Uličské Krivé Uličské Krivé 152 2 KOSTOL DREVENÝ a oplotenie 2012 - 2015
Snina Uličské Krivé Uličské Krivé 790 2 Ikonostas a prestol. KOSTOL DREVENÝ 2017
Dolný Kubín Veličná Veličná 11942 5 SÚSOŠIE 2016
Komárno Komárno Komárno 2097 1 POMNÍK 2018
Veľký Krtíš Veľká Čalomija Veľká Čalomija 2589 1 KOSTOL 2017
Malacky Veľké Leváre Veľké Leváre 759 2 DOM ĽUDOVÝ 2016
Zlaté Moravce Veľké Vozokany Veľké Vozokany 1561 1 POMNÍK 2017
Nitra Veľké Zálužie Veľké Zálužie 1563 1 KAPLNKA - STROP 2016
Trebišov Veľký Kamenec Veľký Kamenec 49 2 BAŠTA. HRAD 2012 - 2015
Partizánske Veľký Klíž Veľký Klíž 184 1 KOSTOL, sv.Michala, na cintoríne 2016
Prešov Veľký Šariš Veľký Šariš 398 31 VEŽA OBYTNÁ, HRAD, Šariš 2012 - 2015
Michalovce Vinné Vinné 102 2 PALÁC HRADNÝ. HRAD, Viniansky 2012 - 2015
Rožňava Vlachovo Vlachovo 2484 1 PEC VYSOKÁ 2016
Ilava Vršatské Podhradie Vršatské Podhradie 784 14 VEŽA ÚTOČIŠTNÁ, Hrad Vršatec 2012 - 2015
Svidník Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik 2345 1 KOSTOL DREVENÝ 2012 - 2015
Bardejov Zborov Zborov 262 31 VEŽA OBYTNÁ, Hrad Zborov 2012 - 2015
Komárno Komárno Komárno 2099 3 POMNÍK SO SOCHOU 2018
Zvolen Zvolen Zolná 1127 1 KOSTOL 2012 - 2015
Žarnovica Žarnovica Revištské Podzámčie 1261 12 VEŽA OBYTNÁ, HRAD, Revište 2012 - 2015
Spišská Nová Ves Žehra Žehra 827 1 KOSTOL, r.k. sv. Ducha 2012 - 2015
Spišská Nová Ves Žehra Žehra 828 3 KAŠTIEĽ 2012 - 2015
Spišská Nová Ves Žehra Žehra 830 43 VEŽA ÚTOČIŠTNÁ, Spišský hrad 2012 - 2015
Spišská Nová Ves Žehra Žehra 4455 1 KAMEŇ HRANIČNÝ 2016
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Šášovské Podhradie 1266 15 VEŽA ÚTOČIŠTNÁ, HRAD, Šášov 2012 - 2015
Komárno Martovce Martovce 312 1 DOM ĽUDOVÝ 2018
Žilina Žilina Rudiny Žilina Rudiny 1428 8 KOSTOL S AREÁLOM 2016
Košice 1 Košice 1 - Sever Severné mesto 1131 46 CINTORÍN Rozália 2018, 2019
Levoča Lúčka Lúčka 11444 5 SÝPKY - súbor 2018
Levoča Lúčka Lúčka 11446 1 STUDŇA rumpálová 2018
Levoča Nižné Repaše Nižné Repaše 11141 5 DVOR ROĽNÍCKY 2018
Michalovce Ruská Ruská 11343 1 KAPLNA PRÍCESTNÁ 2018
Myjava Košariská Košariská 2081 2 FARA A TABUĽA PAM. 2018
Poprad Gerlachov Gerlachov 11594 1 MOST CESTNÝ 2018
Poprad Tatranská Javorina Tatranská Javorina 4498 6 KOSTOL S AREÁLOM 2018
Trebišov Klin nad Bodrogom Klin nad Bodrogom 10819 1 KOSTOL 2018
Trebišov Leles Leles 4309 1 MOST 2018
Trebišov Svätuše Svätuše 35 1 KOSTOL 2018
Trebišov Svätuše Svätuše 1648 1 POMNÍK 2018
Trebišov Svätuše Svätuše 4948 1 empora. KOSTOL 2018
Trebišov Svätuše Svätuše 4949 1 strop, KOSTOL  2018
Tvrdošín Zuberec Zuberec 2676 4 KRíŽ S KORPUSOM NA PILIERY 2018
Žilina Žilina Žilina 1409 1 DOM MEŠTIANSKY 2018
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica 2418 1 DOM MEŠTIANSKY 2019
Žiar nad Hronom Kremnica Kremnica 2312 1 DOM BANÍCKY 2019
Spišská Nová Ves Markušovce Markušovce 670 15 HRAD. Markušovský 2019
Vranov nad Topľou Ďapalovce Ďapalovce 1973 1 MOHYLNÍK 2019
Partizánske Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves 180 3 KOSTOL, Kostol P.M.Kráľovnej anjelov 2019
Prievidza Poruba Poruba 869 2 KOSTOL, Kostol r. k. sv. Mikuláša 2019
Trenčín Trenčín Opatová 1305 7 KLÁŠTOR, Kláštor Benediktínov 2019
Trenčín Soblahov Soblahov 1307 2 SOCHA, sv. Jána Nepomuckého 2019
Trenčín Soblahov Soblahov 12140 1 KAPLNKA, sv. Vendelína 2019
Rožňava Slavošovce Slavošovce 2475 1 POMNÍK, P. Dobšinského 2019
Revúca Prihradzany Prihradzany 538 1 KAPLNKA, sv. Anny 2019
Revúca Rákoš Rákoš 547 2 KOSTOL. r.k. sv.Trojice A ZVONICA 2019
Revúca Rybník Rybník nad Turcom 1019 1 KOSTOL, ev. kostol 2019
Revúca Rybník Rybník nad Turcom 556 1 empora, KOSTOL, ev. kostol 2019
Revúca Rybník Rybník nad Turcom 557 1 vstupné dvere, KOSTOL, ev. kostol  2019
Revúca Rybník Rybník nad Turcom 555 1 lavica patronátna, KOSTOL, ev. kostol  2019
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica 96 2 DOM MEŠTIANSKY S TABUĽOU, Dom meštiansky 2019
Bratislava - 1  Bratislava Bratislava 1-Staré Mesto 814 1 MLYN ELEKTRICKÝ 2019
Rimavská Sobota Rimavská Baňa Rimavská Baňa 1008 2 KOSTOL S OPEVNENÍM, kostol 2019
Rimavská Sobota Rimavská Baňa Rimavská Baňa 469 1 dvere, KOSTOL S OPEVNENÍM 2019
Rimavská Sobota Rimavská Baňa Rimavská Baňa 462 1 oltár, KOSTOL S OPEVNENÍM 2019
Rimavská Sobota Rimavská Baňa Rimavská Baňa 464 1 krstiteľnica, KOSTOL S OPEVNENÍM 2019
Rimavská Sobota Rimavská Baňa Rimavská Baňa 1063 1 POMNÍK 2019
Rimavská Sobota Rimavské Brezovo Rimavské Brezovo 1010 1 KOSTOL 2019
Rimavská Sobota Rimavské Brezovo Rimavské Brezovo 479 1 oltár, KOSTOL 2019
Rimavská Sobota Rimavské Brezovo Rimavské Brezovo 481 1 krstiteľnica, KOSTOL 2019
Rimavská Sobota Rimavské Brezovo Rimavské Brezovo 11982 1 SÝPKA 2019

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti