Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Databázy

4. septembra 2019

Ústredný zoznam pamiatkového fondu obsahuje 4 registre - register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, register hnuteľných národných kultúrnych pamiatok (nezverejňujeme sa), register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón. V súčasnosti v ÚZPF evidujeme  - 9990 NNKP, ktoré tvorí 16 963 pamiatkových objektov a 15 169  HNKP, ktoré tvorí 34 934 pamiatkových predmetov, 28 pamiatkových rezervácií a 82 pamiatkových zón (údaj k 1.1.2018). Viac o pamiatkovom fonde sa dozviete TU >>>

Evidencia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku (online vyhľadávanie)  

  • Pre overenie údajov nás kontaktujte e-mailom na peter.skulavik@pamiatky.gov.sk

Pamiatkové územia a ochranné pásma (tabuľkový register s mapami a zásadami ochrany)

Archívne fondy a zbierky PÚ SR (elektronické archívne pomôcky vo formáte word, excel, pdf)

Bádanie online v archívnych fondoch a zbierkach (online vyhľadávanie)

Knižničný fond (kompletný zoznam vo formáte excel, pdf)

Evidencia archeológia - Pripravujeme

 

Na stiahnutie (metodické materiály, zásady, vzory, tlačivá)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti