Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Cena Pamiatkového úradu SR

29. marca 2019

Cena PU SR logo

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej

Cena Pamiatkového úradu Slovenskej republiky za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky je symbolickým uznaním dlhoročného úsilia jednotlivcov pôsobiacich v oblasti ochrany pamiatkového fondu, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o ochranu kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chráneného územia a krajiny a posilňovanie spoločenského povedomia o ich nenahraditeľných hodnotách.

Cena sa udeľuje každoročne 18. apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel.

Štatút ceny

Osobnosti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku


 Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2019

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2018
Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2017
Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2016

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2015
Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2014

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2013

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2012

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2011

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2010

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2009

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2008


LAUREÁTI CENY ALŽBETY GÜNTHEROVEJ-MAYEROVEJ

2018
Ing. arch. Ivan Gojdič
PhDr. Darina Petranská
PhDr. Anton C. Glatz in memoriam.

2017
PhDr. Mária Poláková
PhDr. Norma Urbanová
Ing. Ivan Tkáč in memoriam

2016
Mgr. Silvia Paulusová,
Ing. Vladimír Kohút,
doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. in memoriam.

2015
Ing. arch. Mária Slováková,
PhDr. Peter Maráky
manželia doc. PhDr. Ing. arch. Václav Mencl, DrSc. a Ing. arch. Dobroslava Menclová in memoriam.

2014
Mgr. Štefánia Tóthová
PhDr. Alexander Balega
Ing. arch. Ján Lichner, CSc. in memoriam

2013
Mgr. Magdaléna Brázdilová
Ing. arch. Andrej Fiala
Mgr. Alexander Frický, CSc. in memoriam

2012
Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc.
PhDr. Ladislav Šášky in memoriam

2011
Ing. arch. Aurélia Smreková
PhDr. Milan Togner, CSc.
prof. Dr. Ing. arch. Alfred Piffl, CSc. in memoriam

2010
Ing. arch. Stanislav Dúbravec, CSc.
Mgr. Alojz Jursa
František Markuš in memoriam

2009
akad. mal. Eva Ricottiová
PhDr. Blanka Kovačovičová-Puškárová in memoriam
 

2008
Mgr. Eva Križanová
PhDr. Alžbeta Güntherová-Mayerová in memoriam


Kontaktnou osobou a tajomníčkou komisie je Mgr. Mária Riháková, tel. 02/2049 1242, rihakova@snm.sk. Poštová adresa: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava.

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti