Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku

zverejnené: 2. mája 2011
aktualizované: 29. marca 2016

Spracovávanie bibliografie o ochrane pamiatok patrí medzi tradičné činnosti knižnice. Na jej počiatku stál PhDr. Vendelín Jankovič, CSc., historik a pamiatkar, ktorý sa zaraďuje aj medzi popredných slovenských bibliografov, najmä vďaka svojim jazykovým schopnostiam a pracovnej húževnatosti. Spočiatku sa jeho záujem sústredil len na typické historické, prípadne archivárske práce. Postupne, najmä pod vplyvom skutočnosti, že ochrana pamiatok si vyžaduje interdisciplinárny prístup, sústredil svoj záujem aj na literatúru z oblasti umenovedy, archeológie, etnológie, dejín architektúry, pomocných vied historických, jazykovedy. Od roku 1943 postupne publikoval dvadsaťdva väčších i menších prác. Najväčšie dielo, takmer osemstostranová Bibliografia k dejinám Slovenska do roku 1965, napísané v spolupráci s A. Škorupovou, bolo pripravené do tlače už v 70-tych rokoch. Na zásah politických orgánov však bolo zošrotované a vyšlo až v roku 1997.

Knižnica v posledných rokoch úspešne nadviazala na dielo Vendelína Jankoviča a pravidelne  spracováva a vydáva bibliografiu pamiatkovej starostlivosti v päťročných cykloch. Doteraz vyšli tieto publikácie:

Výberová bibliografia ochrany pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2006 – 2010

Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 2001 – 2005

Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1996 – 2000

Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1991 – 1995

Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1986 – 1990

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti