Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Archív úradnej tabule - rok 2009

8. októbra 2014

Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

29.12.2009 PÚ SR - Oznámenie o podaní odvolania proti vyhláseniu OP nehnuteľnej NKP Sklabinský hrad v obci Sklabinský Podzámok ...>> (PDF 194 kB), príloha mapa ...>> (PDF 243 kB)

21.12.2009 PÚ SR - Vyhlásenie OP PR kaštieľa a kúrie v Hodejove ...>> (PDF 215 kB), mapa - Vymedzenie územia OP (JPG 1524 kB) ...>>

21.12.2009 PÚ SR - Vyhlásenie OP PR Kostol s areálom v Drienčanoch ...>> (PDF 537 kB), mapa - Vymedzenie územia OP (JPG 779 kB) ...>>

17.12.2009 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o predložení rozhodnutia č. PÚ-09/1065-6/5849/KOW zo dňa 24. 9. 2009, ktorým vyhlásil OP NKP Kaštieľ Dolná Mičiná, orgánu príslušnému preskúmavať rozhodnutia Pamiatkového úradu SR ...>> (PDF 367kB)

10.12.2009 PÚ SR - Rozhodnutie o vyhlásení OP NKP Kaštieľ s areálom, Hajná Nová Ves, okr. Topoľčany ...>> (508 kB) príloha - mapa 1: Vymedzedzenie územia OP ...>> (114 kB), príloha – mapa 2: Analýza pamiatkových hodnôt v území OP ...>> (1156 kB)

8.12.2009 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia kaštieľa s areálom v Šaštíne - Strážoch, Hviezdoslavova ul. č. 548, za NKP ...>> (PDF 505 kB)

3.12.2009 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia OP NKP hrad Ľubovňa v obci Stará Ľubovňa ...>> (PDF 62 kB), príloha mapa ...>> (JPG 506 kB)

30.11.2009 PÚ SR - Vyhlásenie OP PR Kežmarok a OP NKP Škola pamätná a pamätná tabuľa, Stanica železničná, Cintorín s areálom, Cintorín židovský ...>> (PDF 199 kB), mapa Vymedzenie územia OP (JPG 364 kB) ...>>, mapa Vnútorné členenie OP (JPG 347 kB) ...>>

25.11.2009 PÚ SR - Vyhlásenie OP nehnuteľnej NKP Sklabinský hrad v obci Sklabinský Podzámok ...>> (PDF 507 kB), príloha mapa ...>> (PDF 185 kB)

11.11.2009 PÚ SR - Upovedomenie č. 2 o obsahu odvolaní proti rozhodnutiu č. PÚ-09/1065-6/5849/KOW zo dňa 24. 9. 2009, ktorým vyhlásil OP NKP kaštieľ Dolná Mičiná ...>> (PDF 1633 kB)

5.11.2009 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania, vo veci vyhlásenia OP NKP Synagóga Šamorín ...>> (PDF 461 kB), Návrh na vyhlásenie OP NKP ...>> (PDF 4621 kB)

5.11.2009 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania, vo veci vyhlásenia OP NKP Kaštieľ a kúria v obci Hodejov ...>> (PDF 1400 kB), Návrh na vyhlásenie OP NKP ...>> (PDF 859 kB)

4.11.2009 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania, vo veci vyhlásenia OP NKP Kostol s areálom v obci Drienčany, okres Rimavská Sobota ...>> (PDF 478 kB), príloha 2 mapy ...>> (PDF 1740 kB), Návrh na vyhlásenie OP NKP ...>> (PDF 2368 kB)

27.10.2009 PÚ SR - Upovedomuje o obsahu odvolaní proti rozhodnutiu č. PÚ-09/1065-6/5849/KOW zo dňa 24. 9. 2009, ktorým vyhlásil OP NKP kaštieľ Dolná Mičiná ...>> (PDF 1610 kB)

9.10.2009 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania, vo veci vyhlásenia OP NKP Kaštieľ s areálom, Hajná Nová Ves ...>> (PDF 480 kB), príloha mapa ...>> (PDF 985 kB), Návrh na vyhlásenie OP NKP ...>> (PDF 627 kB)

30.9.2009 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania, vo veci vyhlásenia OP NKP Sklabinský hrad v obci Sklabinský Podzámok ...>> (PDF 113 kB), mapa ...>> (PDF 192 kB)

28.9.2009 PÚ SR - Rozhodnutie o vyhlásení OP NKP kaštieľ Dolná Mičiná ...>> (PDF 732 kB), príloha mapa  ...>> (PDF 93 kB)

22.9.2009 PÚ SR - Upovedomenie účasníkov konania a obce - vyhlásenie OP NKP Kostol s areálom (sv. Štefan kráľ), Žilina, Závodská cesta, v zmysle § 26 správneho poriadku a § 44 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z. o predložení na preskúmanie a odvolacie konanie Ministerstvu kultúry SR ...>>

10.9.2009 PÚ SR - Správny orgán oznamuje, že nemôže v lehote stanovenej podľa cit. ustanovenia vo veci vyhlásenia OP PR Kežmarok a NKP rozhodnúť. Správny orgán preto požiadal Ministerstvo kultúry SR ako nadriadený a príslušný odvolací orgán o primerané predĺženie lehoty na rozhodnutie (PDF 90 kB) ...>>

3.9.2009 PÚ SR - Upovedomenie účasníkov konania a obce o obsahu odvolania: OP NKP Kostol s areálom (sv. Štefan kráľ), Žilina, Závodská cesta ...>> (PDF 1441 kB)

31.7.2009 PÚ SR - Prerušenie správneho konania vo veci vyhlásenia OP PR Kežmarok a OP NKP Škola pamätná a pamätná tabuľa, Stanica železničná, Cintorín s areálom, Cintorín židovský ...>> (PDF 56 kB)

30.7.2009 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia: OP NKP Kostol s areálom (sv. Štefan kráľ), Žilina, Závodská cesta ...>> (PDF 154 kB) , príloha mapa (PDF 698 kB)

24.7.2009 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia OP NKP kaštieľ Dolná Mičiná ...>> (PDF 2118 kB), Návrh na vyhlásenie OP NKP Kaštieľ, Dolná Mičiná ...>> (PDF 592 kB)

17.6.2009 PÚ SR - Začatie správneho konania vo veci vyhlásenia OP PR Kežmarok a OP NKP Škola pamätná a pamätná tabuľa, Stanica železničná, Cintorín s areálom, Cintorín židovský ...>> (PDF 48 kB), mapa (PDF 194 kB)

1.6.2009 PÚ SR - Vyhlásenie OP nehnuteľnej NKP Kostol a areálom (sv. Štefan kráľ) Žilina ...>> (PDF 935 kB)

31.3.2009 PÚ SR - Vyhlásenie OP súboru NKP v obci Halič ...>> (PDF 708 kB) mapa (PDF 619 kB)

23.3.2009 PÚ SR - Vyhlásenie OP nehnuteľných NKP v Dačovom Lome:  ...>> (PDF 345 kB)

13.2.2009 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia OP súboru NKP v obci Halič  ...>> (PDF 1274 kB)

11.2.2009 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí priestupkového konania o uložení pokuty ...>> (PDF, 113 kB)

29.1.2009 PÚ SR - Vyhlásenie OP NKP Kostol s areálom, Čerín, okres Banská Bystrica  ...>> (PDF 571 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti