Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Archív

27. júla 2017

Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky je verejným špecializovaným archívom pre oblasť ochrany pamiatkového fondu na Slovensku. Bol zriadený rozhodnutím Odboru archívnictva a spisovej služby MV SR z 22. mája 1992 ako archív osobitného významu s názvom Archív Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti. S účinnosťou od 1. apríla 2002 bol premenovaný na Archív Pamiatkového úradu SR. Jeho archívne dokumenty sú súčasťou archívneho kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. V rámci Pamiatkového úradu SR tvorí archív samostatný odbor podriadený námestníkovi - vedúcemu úseku výkonu štátnej správy a odborných činností. (Organizačný poriadok archívu) Čítať ďalej >>

 
 
Galéria
 
Spoznáte ma? - Možno rozpoznáte fotografie objektov s nesprávnym alebo žiadnym popisom...

Pracovníci:
Telefón:
20 464 + klapka
E-mail: meno.priezvisko@pamiatky.gov.sk
 
Orosová Martina, Mgr., vedúca, kl. 384
Jurčová Mária, Mgr., archivárka, kl. 389
Porubská Bronislava, Mgr., archivárka, kl. 386
Gahér Daniel, Mgr., PhD., archivár, kl. 387
Chrvala Marián, bádateľňa, kl. 388
Tomovičová Jana, Mgr., bádateľňa, kl. 390
Fratrič Peter, fotograf, kl. 387
Juliana Reichardtová, PhDr., knihovníčka, kl. 382
 
 Adresa:
 Archív Pamiatkového úradu SR
 Cesta na Červený most  6
 814 06  Bratislava
 
 
  Doprava:
  konečná zastávka trolejbusov č. 207, 211,
  212 smer Vojenská nemocnica


 Stránkové hodiny:
 pondelok – štvrtok:
 8.00 – 12.00, 13.00 - 15.00
 piatok: 8.00 – 12.00
 Kontakty:
 e-mail: archiv@pamiatky.gov.sk
 e-mail: kniznica@pamiatky.gov.sk
 telefón ústredňa: +421 2 20 464 111


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti