Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Nález sídliskového objektu z kamennej doby

zverejnené: 25. augusta 2020

Nálezy objektov z  kamennej doby v ŠelpiciachZa necelý rok KPÚ Trnava so Západoslovenským múzeom v Trnave skúmali náhodné nálezy objektov z  kamennej doby v Šelpiciach, o ktorých už bolo informované na našom webe a v Suchej nad Parnou. O náleze v druhej uvedenej obci sa KPÚ Trnava dozvedel sprostredkovane od spolupracovníka. Nálezcu pri stavbe pivnice  v záhrade rodinného domu upútali koncentrácia keramických črepov a štiepaná industria (kamenné artefakty). Vo výkope sa s pomocou nálezcu, jeho syna a dobrovoľníka preskúmala časť sídliskovej jamy. V pôdoryse mala tvar zrezaného oválu a jej dno bolo v hĺbke 185 cm. Našlo sa v nej množstvo archeologických predmetov vrátane torz keramických nádob. Na dvoch črepoch sa zachovali zvyšky maľovanej výzdoby. Z industrie sa identifikovali surovina, čepele, úštepy a škrabadlo.

Čítať ďalej >>

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači

zverejnené: 8. júla 2020

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači Po niekoľko ročnom predstihovom výskume v súvislosti s výstavbou obytnej štvrte vo Veľkých Kostoľanoch v  časti Vysielač došlo k postupnému odkrytiu rozsiahleho polykultúrneho sídliska. Počas niekoľkých sezón sa narazilo na stovky sídliskových objektov z obdobia neolitu, staršej doby bronzovej a halštatu. K významným nálezom patrí vyše 7000 rokov stará časť pôdorysu dlhého halového domu patriaceho nositeľom kultúry s lineárnou keramikou. Zo staršej doby bronzovej pochádzajú unikátne nálezy celých, alebo mierne poškodených nádob predbežne spájaných s nositeľmi únetickej kultúry.

Čítať ďalej >>

Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici na Komenského 2

zverejnené: 3. júla 2020

Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici, foto: R. Žemberová, KPÚ TrnavaMeštiansky dom Komenského 2 v Skalici sa nachádza na území Pamiatkovej zóny Skalica. Situovaný je na nároží s Kráľovskou ulicou. V meštianskom dome bola počas obhliadky začatých prác na obnove prízemia (dňa 12.06.2020), pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Trnava, nájdená nástenná maľba na klenbe menšej miestnosti orientovanej jedným oknom do Komenského ulice.  Miestnosť je zaklenutá korýtkovou klenbou s vrcholnicou v kolmom smere na Komenského ulicu, so štyrmi protistojnými lunetami. Hrany luniet zdobí plastický perlovec so stopami okrovej a červenej farby a čitateľnou červenou lemujúcou linkou.

Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Nález vyše 6 000 rokov starých hrobov v garáži

zverejnené: 9. júna 2020

Nález hrobov v ŠelpiciacheNálezy ľudských kostrových ostatkov nálezcovia často oznamujú polícii, lebo sa domnievajú, že by mohlo ísť o obeť trestného činu či nezvestnú osobu. Takéto nálezy sú však často archeologickej povahy, ale polícia až donedávna často krát pochybila a neodstupovala ich krajským pamiatkovým úradom. Ak sa aj neskôr o nich archeológovia dozvedeli, miesta nálezov sa už nedali preskúmať metódami archeologického výskumu, lebo boli zničené alebo neprístupné. Po vyriešení tohto problému s Prezídiom Policajného zboru na základe iniciatívy pracovníkov KPÚ Trnava, KPÚ Nitra a odboru archeológie PÚ SR niekoľkonásobne stúpol počet nálezov ľudských kostrových ostatkov archeologickej povahy oznámených políciou krajským pamiatkovým úradom. Dozvedáme sa tak aj o úplne nových náleziskách, lebo často krát si občania pri stavebnej či inej činnosti všimnú práve ľudské kosti ako jediné z archeologických nálezov. Jedným z takýchto prípadov je aj pomerne kuriózny nález v Šelpiciach.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Pamätná tabuľa v zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave priniesla odpoveď na mnohé nezodpovedané otázky

zverejnené: 22. mája 2020

Pamätná tabuľa a obnova Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha v TrnaveV zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave sa nachádza zaujímaný predmet - pamätná tabuľa,  ktorej text informuje o osobách, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na stavbe bližšie nekonkretizovanej  budovy. Pri tomto predmete ale chýba informácia, kedy, odkiaľ a za akých okolností sa tabuľa dostala do múzea. Dobrá spolupráca dvoch trnavských inštitúcií - pamiatkovej a múzejnej, dopomohla obom k zodpovedaniu mnohých doteraz nezodpovedaných otázok. Na základe nápisu na tabuli a pri poznaní stavebného vývoja významnejších objektov v meste sa podarilo identifikovať budovu, ktorá v nápise nebola uvedená. Išlo o Arcibiskupské gymnázium v Trnave, ktorého komplexná obnova bola ukončená v roku 2018.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

zverejnené: 4. mája 2020

Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v AbrahámeZ našich dedín sa postupne z dôvodu novej výstavby zasahujúcej do pôvodného historického urbanizmu obcí vytrácajú objekty, ktoré sú nositeľmi urbanistických a architektonických hodnôt a ktoré dokladujú stavebný vývoj konkrétneho sídla. Pri terénnej obhliadke staršieho objektu situovaného v historickej zástavbe obce Abrahám, okres Galanta, určeného na asanáciu z dôvodu výstavby nového rodinného domu, sa podarilo zachrániť dva maľované prievlaky drevených trámových stropov s vročením. Hĺbkovo orientovaný jednopodlažný obytný dom s obdĺžnikovým pôdorysom, pôvodne zastrešený šikmou strechou, pochádza podľa vročenia na dvoch prievlakoch pôvodných trámových stropov z 50. rokov 19. storočia.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Archeologický nález v stredovekom meštianskom dome v Trnave

zverejnené: 16. apríla 2020

Zlomky kuchynskej keramiky (15. až 19. storočie), foto: P.Grznár, KPÚ TrnavaPri obnove národnej kultúrnej pamiatky dom meštiansky situovanej v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava  došlo k nálezu zlomkov neskorostredovekých kachlíc a  keramiky zo 16 - teho až 19. storočia. K najhodnotnejším nálezom zo súboru patrí zlomok neskorostredovekej kachlice (15. stor.- 1 pol. 16. stor.) s reliéfom zobrazujúcim svätého Juraja zabíjajúceho draka. Z rovnakého obdobia je aj rímsová kachlica, ktorá pôvodne pochádza z úplne hornej časti kachľovej pece kde plnila funkciu ozdobného ukončenia. Cimburie zobrazené na rímsovej kachlici z neskorého stredoveku má svoje analógie z hradov (Beckov a Branč) i z urbánneho prostredia (Trenčín, Palárikovo).


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Archeologické nálezy v Trnave v lokalite Kopánka

zverejnené: 8. apríla 2020

Narušený archeologický objekt v Trnave na Kopánke po preskúmaní. Foto A. SabovKrajský pamiatkový úrad Trnava počas obhliadok stavebnej činnosti zistil narušenie archeologického náleziska v Trnave v časti Kopánka. Archeologické nálezy sa tu našli už viackrát a na viacerých miestach. KPÚ Trnava upozorňuje investorov, stavebníkov a pracovníkov na stavbách na ich zákonnú povinnosť ohlásiť archeologický nález.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Neolitický nález pri trnavských hradbách

zverejnené: 6. marca 2020

Archeologický nález pri hradobnom múre v Trnave, 2020Pri archeologickom výskume v súvislosti s výstavbou sa v polohe pri hradobnom múre v Trnave podarilo naraziť na praveký sídliskový objekt datovaný do mladšej doby kamennej – neolitu. Jeho dochovanie do dnešných dní je vecou šťastných okolností, nakoľko sa zachoval v úzkom pruhu územia medzi hradbou a mestskou priekopou, prekrytý mladším stredovekým valom. Objekt obsahoval veľké množstvo maľovanej keramiky datovanej do I. stupňa lengyelskej kultúry. Nález dotvára naše poznatky o osídlení Trnavy v mladšej dobe kamennej a nadväzuje na významné nálezy zlomkov neolitických venuší ...

Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Nález technického diela na toku Trnávky

zverejnené: 24. júla 2019

Nález technického diela na toku TrnávkyV súvislosti s výstavbou polyfunkčnej budovy sa v priestore zasypaného toku Trnávky našli pozostatky neznámeho technického diela interpretovateľného ako bitúnok, garbiareň či mlyn. V nálezovej situácii sa na bývalom dne a brehoch Trnávky v hĺbke asi 2,5 až 3 metre našli torzá drevených kolov nesúcich pôvodne nadzemnú konštrukciu zložitejšieho pôdorysu. Ústredným prvkom situácie je drevený doskový žľab, či náhon osadený prostredníctvom drevených spojov na priečnych podvaloch v polohe dna koryta Trnávky.


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti