Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Kaštieľ vo Vysočanoch - začiatok pamiatkovej obnovy a sen jedného optimistu

zverejnené: 14. decembra 2020

Začiatok obnovy kaštieľa vo VysočanochSúčasťou pamiatkového fondu okresu Bánovce nad Bebravou je aj kaštieľ v obci Vysočany, ktorého vznik sa kladie do 2. polovice 16. storočia. Bloková stavba kaštieľa, ozvláštnená nárožným polygonálnym vežičkovým rizalitom a pilierovým portikom, ktorý pôvodne niesol jednoduchý balkón, sa nachádza v tesnej blízkosti pôvodne stredovekého kostola sv. Martina. V minulosti kaštieľ v rámci Vysočian vynikal zaujímavou polohou, avšak stavebný vývoj obce, striedanie vlastníkov a hlavne dlhoročná opustenosť bez kontinuity využitia a údržby spôsobili, že zostal nechránený, na neohradenom pozemku, v tesnej blízkosti novej bytovky a hlavnej cestnej komunikácie pretínajúcej obec.  Čítať ďalej >>

Nové poznatky o bočnom oltári Ukrižovania v rímskokatolíckom Kostol sv. Jakuba Staršieho v Tužine

zverejnené: 9. novembra 2020

Bočný oltár Ukrižovania v rímskokatolíckom kostole sv. Jakuba Staršieho v TužineV rímskokatolíckom Kostole sv. Jakuba Staršieho v Tužine postaveného v roku 1797 na mieste staršieho kostola  sv. Jakuba a sv. Kataríny, sa od konca 90. rokov 20. storočia podarilo s podporou rodákov z Nemecka zreštaurovať  nielen v dezolátnom stave zachované nástenné maľby, ale postupne i zariadenie sakrálneho priestoru vrátane hlavného oltára, organu Samuela Wagnera, kazateľnice a dvoch bočných oltárov. Starostlivosť domácich o mobiliár bola zjavná vo viacerých sekundárnych úpravách, ktorá vždy nezodpovedala dnešnému pohľadu na zachovanie pamiatky v jej historickom výraze.  Nedávne reštaurovanie bočného oltára Ukrižovania (akad. sochár Dušan Hagara, akad. maliar Miroslav Šurin) zachovaného v stave konglomerátu viacerých výtvarných interpretácií, prinieslo spresňujúce poznatky o vzniku oltára, ale i nález signatúry maliara oltárneho obrazu.


Čítať ďalej >>

Hrobka Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov "vstala z popola"

zverejnené: 10. septembra 2020

Obnova hrobky Vietorisovcov v obci Horovce, okres PúchovMauzóleum rodiny Vietorisovcov v Horovciach bolo postavené začiatkom 19. stor. Ladislavom Vietorisom st., je situované v extraviláne obce, na úpätí vŕšku Hôrka, na ktorom sa nachádza aj rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice s areálom. Rod Vietorisovcov prišiel do Horoviec po odkúpení majetkov Madočányovcov, pričom v 19. stor. boli významnou rodinou v Trenčianskej stolici, kde jej príslušníci získali najvyššie stoličné i vládnuce funkcie. (Ladislav Vietoris sa v roku 1848 stal komisárom viedenskej vlády pre Trenčiansku stolicu.) Rodinná hrobka predstavuje hmotný doklad kultúrneho vývoja v obci a jej širšom okolí tohto obdobia. Zároveň dokumentuje donátorské aktivity rodu Vietoris v tejto lokalite.

Čítať ďalej >>

Pohrebná kaplnka v Trenčíne - nazývaná aj „Srbská“

zverejnené: 20. augusta 2020

Obnova tzv.srbskej pohrebnej kaplnky v TrenčíneNa mestskom cintoríne v Trenčíne sa nachádza novo vyhlásená NNKP vojnový cintorín z 1. svetovej vojny s pohrebnou kaplnkou. Už počas prvého roku vojny (1914) sa začalo s pochovávaním vojakov na mestskom cintoríne. Väčšinu z nich tvorili vojaci, ktorí podľahli následkom zranení vo vojenskej nemocnici v Trenčíne. Neskôr bol založený aj ďalší vojenský cintorín v mestskej časti Trenčína - Kubrej.  Súčasťou cintorína sa po vojne v roku 1928 stala aj pohrebná kaplnka - kostnica, kde sú uložené v malých drevených rakvičkách exhumované pozostatky vojakov (viac ako 180 vojakov) z vtedajšieho Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (SHS).


Čítať ďalej >>

Kostol v Nedožeroch – Brezanoch, skrytá krása

zverejnené: 20. júla 2020

Kostol v Nedožeroch – BrezanochZabudnutý a obchádzaný Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch – Brezanoch postupne odkrýva svoje tajomstvá. V roku 2019 na základe rozhodnutia KPÚ Trenčín začali prípravné práce na obnove kostola. Dôvodom bola opadávajúca novodobá vrstva omietky z fasád kostola. Pôvodne stredoveký Kostol sv. Heleny z rokov 1423-26 bol postavený ako jednoloďový s polygonálnym uzáverom svätyne zaklenutým rebrovou krížovou klenbou so severnou sakristiou. V neskoršom gotickom období bola klenba svätyne zvýšená, pričom bol charakter dvoch  polí krížovej klenby ponechaný a rebrá osadené na pôvodné kamenné nábehy. Loď bola plochostropá a kostol stále bez veže. Samotná veža nie je stredoveká ako sa predpokladalo, ale postavená v renesancii cca v 3. tretine 17. storočia.

Čítať ďalej >>

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch - nové nálezy

zverejnené: 2. júla 2020

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch  - nové nálezy Rímskokatolícky Kostol sv. Heleny patrí k výnimočným sakrálnym pamiatkam hornej Nitry s výraznými „stopami dávnej minulosti“. V roku 2019 uskutočnil Ing. arch. Martin Bóna, PhD. komplexný pamiatkový výskum, ktorý priniesol cenné poznatky o objekte, a významné nálezy historických omietok, malieb a kamenných článkov. V rámci výskumu realizovaná dendrochronologická analýza Mgr. et Mgr. Mojmíra Chomu posunula vznik kostola z roku 1409 do obdobia rokov 1423 – 1426.  Počas reštaurátorského výskumu Mgr. art. Petra Koreňa sa vo vrstve figurálnych nástenných malieb našli nápisy výnimočnej historickej a výtvarnej kvality.Čítať ďalej >>

Vzniká nové informačné centrum pri Mohyle M.R.Štefánika na Bradle

zverejnené: 22. júna 2020

Nové informačné centrum na BradleV marci 2020 sa začali zemné práce na výstavbe nového informačného centra pri významnej národnej kultúrnej pamiatke Pamätník M. R. Štefánika (Mohyla na Bradle) s predpokladom ukončenia prác v  závere tohto roku. Mohyla M. R. Štefánika bola postavená na hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928 podľa projektu národného umelca architekta Dušana Jurkoviča. Projektovú dokumentáciu informačného centra vypracovali v máji 2019 Ing. Martin Šlahor z Košarísk a Ing. arch. Maroš Varga z Piešťan. Zámerom investora Mesta Brezová pod Bradlom je výstavba objektu, ktorý bude plniť v rámci areálu zázemie na úrovni zodpovedajúcej celoslovenského významu pamätníka.Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Nové archeologické nálezy z Novej Dubnice

zverejnené: 4. júna 2020

Nález bronzových kosákov v Novej DubniciV apríli roku 2018 bol oslovený zamestnanec KPÚ Žilina občanom Slovenskej republiky a informovaný o náleze dvoch bronzových kosákov z Novej Dubnice, okres Ilava. KPÚ Žilina bezprostredne informovala o tejto skutočnosti KPÚ Trenčín, pod ktorý spomínané územie spadá. Následne bola vykonaná obhliadka miesta nálezu za účasti nálezcu, zástupcov KPÚ Trenčín a KPÚ Žilina, členov občianskeho združenia OZ Hradiská a členov Spolku Septentrio. Cieľom bolo zistiť a upresniť nálezové okolnosti s obhliadkou okolitého terénu v bezprostrednom okolí miesta nálezu. Miesto nálezu bolo dôsledne zamerané GPS prístrojom.Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Trenčiansky hrad bez „skleníka“

zverejnené: 22. mája 2020

Obnova pamiatkového objektu tzv. skleníka na Trenčianskom hradeV roku 2019 bola ukončená obnova pamiatkového objektu „stavba obytná II“, desaťročia známa ako „skleník“ , ktorý je súčasťou  jedného z najvýznamnejších a najväčších  hradných areálov na Slovensku, Trenčianskeho hradu. Bola odstránená nevhodná, rušivo vnímateľná a materiálovo dožitá presklená časť objektu. Pamiatkový objekt, napriek svojmu torzálnemu zachovaniu, zvyškom obytnej stavby a priľahlej brány v opevnení je významnou súčasťou hradného komplexu a  pohľadovo veľmi exponovaným objektom, ktorý v minulosti plnil obytnú funkciu.

Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Prievidzský fénix - obnova Bytového domu v Prievidzi

zverejnené: 13. mája 2020

Obnova Bytového domu v Prievidzi V roku 2014 požiadalo Mesto Prievidza Krajský pamiatkový úrad Trenčín o vydanie rozhodnutia k zámeru komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky - dom bytový č. ÚZPF 881/1, ktorý do toho času bol rôznymi, hlavne nevhodnými spôsobmi utilitárne upravovaný pre potreby nájomcov tohto objektu. Rozhodnutím krajského pamiatkového úradu Trenčín bolo začatá jeho  komplexná obnova.  K samotnej realizácii projektu, ktorý bol spracovaný podľa zadania z projektu ROP a zároveň dodržiaval podmienky KPÚ Trenčín, došlo až v roku 2018, kedy mesto Prievidza vo vlastnej finančnej réžii pristúpilo k samotnej obnove.
 


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti