Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

„Ako mušľa na morskom brehu ...” Storočnica krompašskej vzbury a jej nadčasový pamätník.

zverejnené: 21. februára 2021

Storočnica krompašskej vzbury a jej nadčasový pamätníkOkrúhle 100. výročia nás obvykle prebudia – možno k návratom, či retrospektívam kolektívnej pamäte. A práve 21. februára v tomto roku si pripomíname storočnicu obetí tzv. Krompašskej vzbury, s ktorou je zviazaných v meste Krompachy viacero kultúrnych pamiatok. Aj keď je mesto známe skôr pre svoje pomerne bohaté industriálne historické dedičstvo, nájdeme tu aj barokovo – klasicistický kaštieľ, historickú radnicu, pamätné tabule, sakrálne pamiatky ako napríklad kaplnku sv. Jána Nepomuckého, či kostoly katolícky a evanjelický, ale predsa len asi najznámejší je tento tematický súbor pamiatok.

Čítať ďalej >>

Krása a radosť pre rok 2021. Novoročno-(po)vianočný pozdrav z košickej redakcie.

zverejnené: 28. januára 2021

Krása a radosť pre rok 2021 - pozdrav z košickej redakcieAj Vám sa stáva, že posledný - najlepšie ukrytý a náhodne znovu nájdený - zabudnutý vianočný darček si objavíte a rozbalíte až niekedy v novom roku ? O to väčšia nečakaná radosť, premilé prekvapenie v sivej, už prozaickej každodennosti januára - („ach, aké prelestné sú tieto januáre“) ! My však nechceme zabudnúť na Vás, ctihodní naši verní čitatelia a čitateľky, fanúšikovia i fanúšičky, kolegovia a kolegyne, staronoví i novozrodení súpútnici po cestách dobrodružstvami ducha, umenia i kultúrneho dedičstva. Vy ste vždy darom ... Chceme preto začať hneď úprimným ďakovaním.

Čítať ďalej >>

Košický Jeruzalem alebo nová mapová vízia opevnenia mesta

zverejnené: 7. decembra 2020

Nová mapová vízia opevnenia mesta KošiceKaždé opevnené mesto stredoveku malo svoj najvyšší vzor v nebeskom Jeruzaleme. Nový komplexný mapový výstup pre poznanie, popularizáciu a vyhodnocovanie historického opevnenia mesta od najstarších čias po jeho zánik i novodobú prezentáciu na KPÚ Košice vypracovali kolegovia ing. arch. Róbert Kiráľ a archeologička PhDr. Marcela Ďurišová. Ako vieme, Košice so svojimi troma hlavnými pásmi hradieb patrili už od stredoveku k najlepšie opevneným mestám v strednej Európe. Nový zverejnený dvojplán „HRADBY – MESTA – KOŠICE“ pozostáva zo schémy mestského opevnenia v jeho vrcholnej fáze, ktorá je prekreslením historického plánu pevnosti Košice (Festung Caschau) z rokov 1754-1755 do aktuálneho plánu mesta.


Čítať ďalej >>

Evanjelický cintorín v Košiciach – „diamant v hrude nezhnije“

zverejnené: 23. novembra 2020

Evanjelický cintorín v Košiciach V októbrovom mesiaci reformácie a v dušičkovom čase spomienok na našich zosnulých na cintorínoch si s hrdosťou sprítomňujeme znovuobnovovaný klenot „v hrude“ Košíc. Historický evanjelický cintorín na Žriedlovej ulici (vedľa starej sladovne) na západnom svahu tzv. Hliníka neďaleko historického jadra mesta bol založený už v roku 1687, a neskôr v roku 1780 rozšírený, s početnými radmi kamenných náhrobkov a rodinných hrobiek, ohradený kamenným múrom. Jeho plochu pre potreby košických evanjelikov vyčlenili mestskí radní cielene mimo hradieb, keď sa chrám sv. Alžbety a kaplnka sv. Michala spolu s prináležiacimi cintorínmi vo vnútornom meste vrátili do vlastníctva katolíkov. Pochovávali tu košických evanjelikov nepretržite v niekoľkých vrstvách až do roku 1889, a ešte aj neskôr, ale už len so zvláštnym povolením od mesta pochovávať v rodinných hrobkách.
 

Čítať ďalej >>

Urbanova veža v Košiciach – reštaurovanie fasád

zverejnené: 2. novembra 2020

Urbanova veža v Košiciach – reštaurovanie fasádReštaurátorské práce na fasádach veže sv. Urbana, ktorá je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Dóm sv. Alžbety s areálom, boli realizované v apríli - septembri 2020 tímom reštaurátorov (Mgr. Peter Gomboš, akad. mal. rešt., Prof. Akad. soch. Jozef Porubovič, Akad. soch. Vladimír Višváder, v súčinnosti s Dr. Ing. arch. Jánom Krchom, PhD. autorom architektonicko-historického pamiatkového výskumu veže), a boli zamerané na konzerváciu, dopĺňanie a rekonštrukciu zachovaných častí autentických vrstiev prvej renesančnej etapy veže s rešpektovaním slohovo mladších zachovaných prvkov (v podobe štylizovaného torza fabiónovej rímsy s čiastočne zachovanou sgrafitovou výzdobou z druhej renesančnej etapy. Krajský pamiatkový úrad Košice počas prác ocenil vysoko odborný postup reštaurátorov k dielu, citlivý a šetrný zásah na fasádach tejto stavby v srdci mesta.

Čítať ďalej >>

Memento mori – alebo kamenní svedkovia čiernej smrti

zverejnené: 21. októbra 2020

Filmový dokument Memento moriAktuálna doba celosvetovej pandémie nás v tomto roku vedie k pozastaveniu sa, k zamysleniu, k hľadaniu historických i nadčasových súvislostí. Vedie nás ale predovšetkým k hľadaniu nádeje a východísk vo vzájomnej spolupatričnosti i spolupráci. V duchovnej sfére kultúry, umenia, i spoločného kultúrneho dedičstva - v úzkych prepojeniach pri ich výskume či záchrane často nachádzame práve tu silné inšpirácie. A aj v spojení osvedčenej spolupráce filmárov, umelcov a odborníkov košického i prešovského kraja sa zrodil v tejto sfére pôsobivý nový filmový formát.


Čítať ďalej >>

Príbeh košickej Katky – našej parnej unikátky

zverejnené: 14. októbra 2020

Košická lokomotíva KatkaNajstaršia parná lokomotíva Katka U 36.003 – naša unikátna hnuteľná národná kultúrna pamiatka „na kolesách“ patrí ozaj k európskym raritám. Vyrobili ju v nemeckej lokomotívke Hagans v Erfurte ešte v roku 1884 a jej rovesníci už dávno odpočívajú na dôchodku. Košická Katka je však výnimočná tým, že dnes stále ešte jazdí podľa cestovného poriadku. Je to trojnápravový úzkorozchodný parný rušeň, ktorý bol pôvodne dodaný na trasu Gelnica - Smolnícka Huta s rozchodom 1000 mm, kde slúžil viacmenej až do 50-tych rokov 20. storočia. Počas 2. svetovej vojny bola Katka použitá ešte aj na dráhe Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica, v socialistickej ére bola zas chvíľu inštalovaná na pomníku v depe v Spišskej Novej Vsi, aby potom mohla byť v novej ére - po kompletnej renovácii v Českých Veleniciach - v lete 1991 nasadená ako funkčný múzejný exponát už v Košiciach.


Čítať ďalej >>

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Košickom kraji

zverejnené: 22. septembra 2020

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Košickom krajiPamiatkari každoročne slávia svoje sviatky v mesiaci september, a KPÚ Košice sa s radosťou pridáva k podujatiam. Aktuálne sa Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) konajú v 50-tich štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom podujatí už v roku 1993, a v tomto roku sa na Slovensku v rámci septembrových dní osobitne pripomína vzťah histórie a vzdelania pod témou „Minulosť vzdeláva“ ("Heritage and Education"). Ako v tlačovej správe k podujatiu uviedla hlavná koordinátorka DEKD na Slovensku Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD. – priamo v Košickom kraji sa uskutoční 36 aktivít. Radi by sme dali do Vašej pozornosti vo výbere najzaujímavejšie z nich.

Čítať ďalej >>

Vízia oživenia košickej Dolnej brány

zverejnené: 2. septembra 2020

Dolná mestská brána v KošiciachKošice so svojimi troma hlavnými pásmi hradieb patrili už od stredoveku k najlepšie opevneným mestám v strednej Európe. Zároveň boli aj zbrojnicou Horného Uhorska – sídlili tu vďaka tomu cisárska i kráľovská, i mestská zbrojnica, delolejárne, vysoké vojenské úrady, či hlavný hornouhorský kapitán. Opevnenie obkolesovalo stredoveké jadro mesta. Tvoril ho hradbový múr s dovnútra otvorenými hranolovými vežami a prvý okruh hradieb bol postavený už v druhej polovici 13. storočia. Neskôr v 14. a 15. storočí pribúdali ďalšie okruhy a rozšírenia, nazvané podľa panovníkov – žigmundovská, jiskrovská, korvínovská. Archeologicky prezentovaný areál tzv. Dolnej brány v Košiciach - pozoruhodnosť Hlavnej ulice - predstavuje súbor navzájom prepojených objektov opevnenia a neskoršieho systému kanalizácie mesta.
 


Čítať ďalej >>

Oživené artefakty depozitára Košíc na prestížnej výstave

zverejnené: 21. augusta 2020

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSGMestská pamiatková rezervácia Košice je v našej krajine najväčším pamiatkovo chráneným územím. Tu pôsobí ako odborný poradný orgán primátora aj osobitná Komisia pamätihodností mesta so zastúpením pamiatkarov. Náleží jej bohatá a zaujímavá agenda, a v rámci nej aj tzv. depozitár artefaktov. Už v roku 2006 ho mesto zriadilo pre vyhľadávanie a zhromažďovanie autentických hmotných dokladov a dokumentov, súvisiacich so záchranou pamiatok, iniciátormi boli poslanci mestského zastupiteľstva, Krajský pamiatkový úrad Košice a členovia Spolku pre podporu skrášľovania mesta Košice. Dlhoročným akčným odborným správcom depozitára bol od počiatku až do jesene 2019 známy historik umenia, bádateľ a aktivista Mgr. Gabriel Kladek. 


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti