Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Bratislava - Obnova kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre (2010 - 2019)

zverejnené: 4. mája 2020

Obnova kostola sv. Jána Krstiteľa v ModreKostol sv. Jána Krstiteľa predstavuje najstaršiu pamiatku mesta Modry z 2. pol. 13. storočia. Pôvodne stál uprostred staršieho osídlenia, postupným vývojom sa ocitol mimo opevneného jadra. V súčasnosti sa nachádza na južnom okraji pamiatkovej zóny mesta Modra. S obnovou kostola, ktorý bol len príležitostne využívaný a málo udržiavaný, sa začalo v roku 2010 vďaka iniciatíve občianskeho združenia Záchrany cirkevných pamiatok v Modre. Prácam na obnove kostola predchádzali pamiatkové výskumy – reštaurátorský, architektonicko-historický a archeologický.


Čítať ďalej >>

KPÚ Bratislava - Obnova uličnej fasády meštianskeho domu vo Svätom Jure

zverejnené: 15. apríla 2020

Stav fásady meštianskeho domu vo Sv.Jure po obnove, zdroj: KPÚ BratislavaMeštiansky dom na Prostrednej ul. č. 38, známy podľa jeho vlastníkov z  2. polovice 18. stor. aj ako kúria Podmanických, je situovaný v centrálnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur a v roku 2009 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (č. ÚZPF 11608/1). Vznik tohto meštianskeho domu sa predpokladá v 1. polovici 16. storočia, pričom status kúrie nadobudol začiatkom 17. storočia. Komplexná obnova tohto objektu sa pripravovala od roku 2006 a realizovaná bola v období 2013-2019. V priebehu obnovy bol na uličnej fasáde objavený nález renesančnej výtvarnej výzdoby – maľovaného čiernobieleho kvádrovania s motívom obálky.


Čítať ďalej >>

KPÚ Bratislava - Náhodný nález ostrohy odhalil neznáme výšinné praveké sídlisko

zverejnené: 9. apríla 2019

Nález ostrohyPosledný piatok v marci po pracovnej dobe bol členom Občianskeho združenia Hradiská ohlásený nález ostrohy trčiacej z vývratu stromu v Malých Karpatoch na území mesta Modra. Nálezca dodržal pokyny archeológa KPÚ, nález ponechal na mieste tak ako ho našiel a zamaskoval ho. Vzhľadom na ohrozenie nálezu už nasledujúci deň archeológovia KPÚ Bratislava a KPÚ Trnava s pomocou nálezcu a ďalšieho dobrovoľníka ostrohu zdokumentovali, vyzdvihli a vykonali prieskum okolia ...
 


Čítať ďalej >>

KPÚ Bratislava - Obnova Mestskej sporiteľne

zverejnené: 31. januára 2018

V roku 2017 bola podľa projektov Architektonického štúdia SIEBERT + TALAŠ zrealizovaná ďalšia obnova bankovej haly, tiež vyvolaná novými prevádzkovými potrebami. Podkladom pre rekonštrukciu bol architektonicko-historický výskum, ktorý spracovala PhDr. Zuzana Zvarová v roku 2014, doplnený o sondážny prieskum originálnej farebnosti, ktorý vykonal reštaurátor Mgr. art. Adrián Giač. Obnova nadviazala na pozitívne prvky predchádzajúcej s tým, že viac a dôslednejšie sledovala originál.

Čítať ďalej >>

Aktuality KPÚ Bratislava 2016

zverejnené: 26. mája 2016Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti