Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Aktuality KPU Banská Bystrica

Triumfálny oblúk, prezentácia oboch vrstiev výmaľby metódou stratigrafie, stav po reštaurovaní

Jednou z najvýznamnejších reštaurátorských akcií realizovaných v poslednom období v banskobystrickom regióne bolo reštaurovanie stredovekých nástenných malieb vo svätyni r. k. kostola sv. Martina z Tours v Čeríne. Reštaurátorské práce boli realizované vďaka Nadácii VÚB – Hlasovacej súťaže Poklady môjho srdca 2016 a boli prezentované aj v rozpracovanosti in situ, pri príležitosti „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“ dňa 11.9.2016. Cieľom realizovaných reštaurátorských prác bola záchrana a prezentovanie vzácnych gotických malieb zo 14. st. v kontexte živého sakrálneho priestoru.

     Čítať ďalej >>

Aktuality KPU Prešov

Celkový pohľad na kostol od severozápadu Pri obnove r. kat. kostola sv. Martina v Radaticiach (miestna časť Radačov) v okrese Prešov bola na jar 2017 počas archeologického výskumu v interiéri objavená pôvodná dlažba kostola. Jedná sa o kamennú podlahu z veľkoformátových nepravidelných pieskovcových platní s rozmermi cca 60x60cm v lodi, pričom v priestore svätyne bola dlažba tvorená z pravidelných ortogonálnych  platní.


Čítať ďalej >>

Dni technických pamiatok 2017

Konferencia titulkaDňa 26.9.2017 sa v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave uskutoční vedecká konferencia Dni technických pamiatok 2017 – depozitáre, fondy a výskum, ktorá bude zameraná na rozšírenie poznania o technických fondoch múzeí a archívov. Konferencia bude súčasťou "industriálneho týždňa" Bratislavských dní technických pamiatok, ktoré pripravuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s bratislavskými technickými múzeami...


Čítať ďalej >>

Aktuality KPU Trenčín

Pozvánka prednáška Prievidza

Prednáška „Klenoty liturgického umenia“ v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi
Krajský Pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza Vás pozýva na prednášku Mgr. Barbory Matákovej s názvom „Klenoty liturgického umenia“, ktorá sa uskutoční dňa 11. mája 2017, pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.


Čítať ďalej >>

Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte

V dňoch 18. – 19. mája 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutoční medzinárodná konferencia na tému „Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte“, ktorá bude zameraná na zlepšenie ochrany, využitia a prezentácie pamiatok montánneho charakteru, skvalitnenie špecializovaných odborných činností a sprostredkovanie aktuálnych poznatkov v jednotlivých oblastiach ich ochrany, obnovy a súčasného využitia v kontexte medzinárodnej spolupráce.


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti