Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Bardkontakt 2017

Mesto Bardejov, ​Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ​ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ​​Vás pozývajú na XXV. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2017. Odborná medzinárodná konferencia, ktorej hlavnou témou pre rok 2017 je "PAMIATKY A PAMIATKOVÉ ÚZEMIA V ROZVOJOVÝCH PROGRAMOCH OBCÍ A REGIÓNOV", sa uskutoční v dňoch 21.8. - 22.8.2017 v budove Mestského úradu na Radničnom námestí č. 16 v Bardejove.

     Čítať ďalej >>

Pracovné miesta

logo

Pamiatkový úrad SR ponúka voľné pracovné miesta vo verejnej správe na pozície:
Finančný referent – hlavný účtovník.


Čítať ďalej >>

Aktuality KPU Trnava

V júli 2017 bol KPÚ Trnava ohlásený náhodný nález bronzovej čepele, tzv. dýky na palici (v nemčine Stabdolch), vo Váhu. Je to prvý známy nález takéhoto predmetu v trnavskom kraji a piaty na Slovensku. Dýky na palici sú spájané s únětickou kultúrou staršej bronzovej doby (1900 - 1800 p. n. l.).


Čítať ďalej >>

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2016

logo casopisu Pamiatky a múzeá

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty šiesty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.


Čítať ďalej >>

Aktuality KPU Banská Bystrica

Triumfálny oblúk, prezentácia oboch vrstiev výmaľby metódou stratigrafie, stav po reštaurovaní

Jednou z najvýznamnejších reštaurátorských akcií realizovaných v poslednom období v banskobystrickom regióne bolo reštaurovanie stredovekých nástenných malieb vo svätyni r. k. kostola sv. Martina z Tours v Čeríne. Reštaurátorské práce boli realizované vďaka Nadácii VÚB – Hlasovacej súťaže Poklady môjho srdca 2016 a boli prezentované aj v rozpracovanosti in situ, pri príležitosti „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“ dňa 11.9.2016. Cieľom realizovaných reštaurátorských prác bola záchrana a prezentovanie vzácnych gotických malieb zo 14. st. v kontexte živého sakrálneho priestoru.


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti