Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Aktuality KPÚ Prešov

09. Zvonica počas výmeny strešnej krytiny a po odstránení zavhlnutých omietok, december 2016

V závere roka 2016 bola zrealizovaná oprava zastrešenia a prvá etapa výmeny oplechovania renesančnej štítkovej atiky pamiatkového objektu Zvonica na Petzvalovej ulici v Pamiatkovej zóne Spišská Belá. Tvarovanie a sklon zaatikovej strechy zvonice sa v priebehu jej vývoja menil viackrát. Zaujímavé je odvodnenie dažďovým zvodom na západnej fasáde, dokumentované na fotografii z obdobia po roku 1920.

     Čítať ďalej >>

Odborno-metodický deň 2017

V dňoch 26. a 27. októbra 2017 sa na Červenom Kláštore v objekte bývalého kartuziánskeho a kamaldulského kláštora  uskutoční pravidelné spoločné metodické podujatie hlavných pamiatkových inštitúcií Českej a Slovenskej republiky: Národního památkového ústavu a jeho územných odborných pracovísk a Pamiatkového úradu SR vrátane všetkých krajských pamiatkových úradov. V konferenčnej sále kláštora odznie 33 odborných príspevkov ...

Čítať ďalej >>

Usmernenia, metodické materiály

logo

Dňa 5.10.2017 vstúpila do platnosti nová "Metodická pomocná inštrukcia pre vypracovanie a posudzovanie výskumnej dokumentácie z archeologických výskumov", ktorá predstavuje minimálny štandard odbornej úrovne výskumnej dokumentácie, ako aj návod na interpretáciu jednotlivých ustanovení vyhlášky.Čítať ďalej >>

Seminár Východ Západu

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Pamiatkový úrad SR a Archeologický ústav AV ČR pripravili sprievodné podujatie k výstave Dedičstvo Karola Veľkého - dvojdňový seminár Východ Západu, ktorý sa uskutoční 3. a 4. októbra 2017 v podkroví historickej budovy Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach.

Čítať ďalej >>

Aktuality KPU Žilina

Eneolitická sekerka z Hruštína

Náhodný nález eneolitickej sekerky pri vyberaní kameňov z potoka v Hruštíne, okr. Námestovo odovzdal poctivý nálezca Jozef Gábor do Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v prvom polroku 2017.
Nález medenej eneolitickej sekerky inšpiroval archeológov Oravského múzea a KPÚ Žilina k povrchovému prieskumu okolia Hruštína. Pri prvom prieskume v k. ú. obce Babín sa podarilo získať nový archeologický materiál – štiepanú industriu z pazúrika, ktorá svedčí o doposiaľ neevidovanom archeologickom nálezisku pravdepodobne z obdobia konca paleolitu.


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti