Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Aktuality KPU Trnava

Výsledky druhej etapy archeologického výskumu tzv. Dolnej brány stredovekých hradieb v Trnave, priniesli viaceré nové zistenia. Pri búraní brány zostali zachované podzemné a čiastočne aj nadzemné časti murív brány, predbránia aj mosta. Prekvapením bola zachovaná stredoveká vozovka s viditeľnými stopami po kolesách vozov...

     Čítať ďalej >>

Aktuality KPU Žilina

KPU_ZA_stretnutie1

Koncom októbra 2016 vydal Martin Furman, zamestnanec Krajského pamiatkového úradu Žilina monografiu „Opevnenia na Liptove". Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek“. Kniha vznikla s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a firmy Daniel Furman – Stolárstvo s výraznou pomocou Krajského pamiatkového úradu Žilina. Knihu podporili tiež viaceré obce Liptova a mesto Liptovský Mikuláš. ...


Čítať ďalej >>

Aktuality KPU Bratislava

Zahorska_Bystrica_archeolog-vyskumPočas plánovanej výstavby obytného súboru WEST PARK I. v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica bolo počas archeologického výskumu objavených  a identifikovaných viac ako 50 sídliskových objektov - najmä jamy, ale aj sídliskové chaty a pec. Objekty je možné datovať neskorej doby kamennej - do obdobia záveru eneolitu (2500 - 1900 pnl) a doby železnej – halštatskej (750 - 350 pnl). Počas výskumu bola systematicky odoberaná aj výplň z objektov pre archeobotanický rozbor.


Čítať ďalej >>

Aktuality KPU Prešov

KPU_PO_Zvon Campana Maxima

Kežmarok, obnova zvona „Campana Maxima“ z r. 1525 zo zvonice. Zvon „Campana Maxima“ z Kežmarku patrí k najvýznamnejším a najväčším zachovaným pamiatkam zvonolejárstva na Slovensku z obdobia prelomu stredoveku a novoveku. Uliaty bol v roku 1525 a váži 4.300 kg. Je to jediný zachovaný historický zvon z kolekcie zvonov na kežmarskej zvonici.


Čítať ďalej >>

Pamäť na skle

3_B_PetrikÚspešnému tímu v projekte „Pamäť na skle“ sa podarilo nanovo objaviť, preskúmať, pre budúcnosť zachrániť a pre súčasnosť prezentovať historickú unikátnu zachovanú foto-pozostalosť farára a fotografa Bélu Petrika, objavenú na rímskokatolíckej fare v obci Rad (okres Trebišov), ktorá je známa o.i. aj minoritskými mučeníkmi z Radu (17. stor.). Fotografie sú tiež súčasťou bohatej farskej kroniky, zachytávajúc pozoruhodné obrazové i písomné informácie v širšom kontexte doby, kultúry, religiozity, pamiatok, krajiny a udalostí ... Pozývame Vás na výstavu v Bratislave od 6.11 do 4.12.2016 v kaplnke sv. Jána Evanjelistu vo Franiškánskom kostole.


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti