Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Žilina - Konferencia Archeológia - svedectvo doby

Pozvanka konferenciaŽilinský samosprávny kraj organizuje konferenciu pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2018 v kongresovej sále Úradu ŽSK. Prednášajúci sú archeológovia pracujúci v inštitúciách žilinského kraja (Krajský pamiatkový úrad Žilina, Považské múzeum, Kysucké múzeum, Liptovské múzeum, Oravské múzeum). Sprievodnou aktivitou je výstava fotografií z archeologickej činnosti múzeí ŽSK a prezentácia činnosti archeológa. Vstup na konferenciu je voľný.

     Čítať ďalej >>

Monument revue

titulka MR 1/2018Prvé tohtoročné číslo časopisu je zamerané na mimoriadnu súčasť slovenského pamiatkového fondu – drevené kostoly. K výberu témy nás inšpiroval veľký úspech slovenskej pamiatkarskej výpravy na januárovom veľtrhu Monumento v Salzburgu, na ktorom naši digitalizéri prezentovali výsledky projektu Digitálny pamiatkový fond. Drevené kostoly sú tým druhom pamiatok, ktoré v divákovi už na prvý pohľad vyvolávajú silné emócie, pobytom v ich interiéri ešte umocnené. Napriek niekedy problematickému definovaniu autentickosti pri kontinuálne obnovovaných objektoch boli už v počiatkoch pamiatkovej ochrany považované za charakteristický archaický prejav „ľudového svojrázu“, za typické diela unikajúceho „starého Slovenska“.


Čítať ďalej >>

19. ročník medzinárodného kurzu - Dokumentácia a prieskum historických krovov

Na území Banskobystrického kraja (Hont, Novohrad a Zvolensko) bol pod hlavičkou českého Sdružení pro stavebně historický průzkum a Pamiatkového úradu SR v termíne 10. - 14. septembra 2018 zorganizovaný už v poradí 19. ročník medzinárodného krovového kurzu tzv. Letnej školy Sudkův Důl. Medzi účastníkmi boli prevažne zástupcovia z krajských pamiatkových úradov, drevárskych škôl, špecialisti na poškodenia dreva, architekti, projektanti, statici a historici zo Slovenskej a Českej republiky, ako aj archeologička z rumunského Sedmohradska.

Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Cyklus prednášok Piaristi a barok na hornej Nitre

Piaristi a barok na hornej NitreV rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 pripravuje Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza v spolupráci s Kolégiom piaristov a Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi cyklus prednášok pod názvom Piaristi a barok na hornej Nitre. Predmetom prednášok budú hnuteľné pamiatky piaristického kostola a kláštora v Prievidzi,  odozva  dielne sochára Dionýza Stanetiho v sakrálnom umení  regiónu, a tiež málo známa osobnosť zakladateľa rehole sv. Jozefa Kalazanského (*1557 † 1648) vo výtvarných zobrazeniach zachovaných v kostole a kláštore piaristov.Čítať ďalej >>

Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy - medzinárodná vedecká konferencia ICOMOS

Konferencia ICOMOS Veľká MoravaPri príležitosti Európskeho kultúrneho dedičstva 2018 a 100. výročia vzniku 1. ČSR sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia národných komitétov ICOMOS Slovenskej a Českej republiky, s cieľom prezentovať najnovšie poznatky vo výskume, interpretácii a prezentácii kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy. Zámerom konferencie je nielen výmena najnovších vedeckých poznatkov, ale aj prispenie ku hodnotiacemu procesu o udelenie značky Európskeho dedičstva. Konferencia sa uskutoční 17. - 19. 10 v Bratislave na Fakulte architektúry STU.

Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti