Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ktorí majú v súčasnosti s Pamiatkovým úradom SR zmluvy o reštaurovaní

V zmysle nálezu Ústavného súdu, ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov dňa 11.2.2019 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky naďalej vykonáva všetky svoje kompetencie pri zabezpečovaní reštaurátorských prác, tak ako mu to ukladá § 10 Zákona 49/2002  Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a v rozsahu uzavretých platných zmlúv.

     Čítať ďalej >>

Výročné správy Pamiatkového úradu SR

logo Verejný odpočet a prezentácia činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2018 sa uskutoční 25. apríla 2019 o 10:30 hod. vo Veľkej zasadačke Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava.

Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra - Obnova kostola sv. Ondreja v Komárne

Kostol sv.Ondreja v Komárne po obnoveV roku 2008 pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Nitra (Mgr. Tatiana Danieličová, Mgr. Imrich Tóth) začala obnova exteriéru kostola. Ako prvá sa začala reštaurátorská obnova sochárskej výzdoby hlavného priečelia (do roku 2012), ktorú nasledovala postupná reštaurátorská a stavebná obnova všetkých štyroch fasád. Na konci roka 2018 bola ukončená posledná etapa obnovy bočnej západnej fasády, čím sa zavŕšila a dokončila obnova exteriéru kostola (okrem reštaurátorskej obnovy okenných výplní). V súčasnosti je vykonávaný reštaurátorský a umelecko-historický výskum interiéru.

Čítať ďalej >>

Zborník Monumentorum Tutela

Zborník M.Tutela 29 titulkaZborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 29 obsahuje príspevky zo spoločnej medzinárodnej konferencie Národných komitétov ICOMOS Slovensko a ICOMOS Česká republika v októbri 2018, na ktorej boli prezentované najnovšie poznatky vo výskume, ochrane a prezentácii spoločného dedičstva Veľkej Moravy. Nové poznatky výskumníkov prispievajú k precizovaniu nominačného projektu Pamiatky Veľkej Moravy – Slovanské hradište v Mikulčiciach a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Čítať ďalej >>

KPÚ Nitra – Vydanie učebnice „Archeológia pravekých domácností“

Učebnica Archeológia pravekých domácnostíKoncom roku 2018 bola odbornou radkyňou Krajského pamiatkového úradu Nitra, Mgr. Michaelou Niklovou, PhD., v spolupráci s vedúcou Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovou, PhD., publikovaná vysokoškolská učebnica s názvom „Archeológia pravekých domácností“. Publikácia vychádza z dizertačnej práce prvej z autoriek a podáva ucelený prehľad o novej archeologickej subdisciplíne, a to archeológii domácnosti. Rozširuje tým poznatky o pravekej archeológii a prináša nový pohľad na výskum (nielen) neolitických sídlisk.


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti