Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Cena Pamiatkového úradu SR

Cena PU SR logo

28. februára 2018 sa zišla komisia, aby vybrala z 15 nominácií laureátov tohtoročnej Ceny Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2018. Tohtoročnými laureátmi ceny sú: Ing. arch. Ivan Gojdič, PhDr. Darina Petranská a PhDr. Anton C. Glatz in memoriam.


     Čítať ďalej >>

Monument revue

titulka MR 1/2017Druhé číslo časopisu je venované téme pamiatkovej ochrany historickej zelene. Rozhodli sme sa upriamiť pozornosť na špecifickú problematiku, ktorá neprávom stojí tak trochu bokom záujmu odbornej i laickej verejnosti. Do kategórie historickej zelene počítame pamiatky a pamiatkové objekty spojené so živou prírodou (parky, záhrady, aleje, rozáriá, sadovnícke úpravy). Prístup k nim je z tohto dôvodu osobitý a takpovediac, nikdy nekončiaci. Takmer dvesto rokov stáli po boku historických pamiatok aj pamiatky prírodné, ba počiatky formovania pamiatkarskej disciplíny sú pevne spojené s myšlienkou ochrany tak výtvorov človeka, ako aj výtvorov prírody.


Čítať ďalej >>

Svetové dedičstvo: Fórum mladých profesionálov 2018 – výzva na podávanie prihlášok

Ďalší ročník Fóra mladých profesionálov v oblasti svetového dedičstva UNESCO sa uskutoční v dňoch 17. – 26. júna 2018 v Maname (Bahrajn) ako integrálna súčasť 42. zasadnutia Výboru svetového dedičstva. Podujatie je určené mladým odborníkom z celého sveta vo veku 23 – 30 rokov, ktorí sa zaoberajú problematikou svetového kultúrneho alebo prírodného dedičstva UNESCO a disponujú pracovnou skúsenosťou v tejto oblasti v trvaní aspoň 1 rok. V prípade záujmu o účasť na Fóre, je potrebné najneskôr do 31. marca 2018 vyplniť on-line prihlasovací formulár a spoločne so životopisom a odporúčacím listom ho poslať organizátorom podujatia.Čítať ďalej >>

KPÚ Trnava - Nález stredovekej delovej gule v skalickom opevnení

Pri vnútornej strane skalického mestského opevnenia na ulici Podhradie bola v novembri minulého roka nájdená kamenná delová guľa.  Guľa s priemerom  20cm má odlomenú časť zo svojej hmoty čo naznačuje, že bola použitá pri vojenskej akcii a nie je to len pozostatok výbavy historickej zbrojnice. Je pravdepodobné, že guľa pochádza z obhliehacieho dela umiestneného vo výhodnej polohe niekde v priestore dnešnej kalvárie ...

Čítať ďalej >>

Pamiatky a múzeá - Výročné ceny za rok 2017

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá vyzýva na nominácie na výročné ceny za rok 2017 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v desiatich kategóriách. Návrhy, podnety a informácie posielajte poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2018!!!


Čítať ďalej >>
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti