SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zoznam zrušených NKP za rok 2017

25. apríla 2018
 • Prešov, Hlavná 102, dom bytový č. ÚZPF 3266/1
 • Prešov, Hlavná 104, dom bytový č. ÚZPF 4092/1
 • Tvrdošín, synagóga č. ÚZPF 3514/1
 • Haligovce, dom ľudový č. ÚZPF 1910/1
 • Trenčín, Mládežnícka 2, dom pam. a PT  č. ÚZPF 1336/1
 • Spišské Podhradie, Hviezdoslavova 3, dom mešt. č. ÚZPF 712
 • Spišské Vlachy, Kostolná33, dom mešt. č. ÚZPF 10666
 • Spišská Nová Ves, Zimná 90, dom mešt.  č. ÚZPF 11086/1
 • Poprad-Sp.Sobota, Pod bránou 2, dom mešt. č. ÚZPF 3139/1
 • Abramová, kúria č. ÚZPF 531/1
 • Vinosady, dom vinohradnícky č. ÚZPF 552/1
 • Obišovce, mlyn vodný  č. ÚZPF 4650/1
 • Ždiar, stodola s maštaľou č. ÚZPF 4638/2
 • Svätý Jur,  dom pamätný č. ÚZPF  412/1
 • Drábsko, dom ľudový č. ÚZPF 11062/1
 • Ďapalovce, kríž drevený č. ÚZPF 1972/1
 • Kamienka, hrob s pomníkom        č. ÚZPF 2291/1
 • Svätý Jur, tabuľa pamätná č. ÚZPF 416/1
 • Sľažany, r.k.kos. s.Trojice - sväteničky pendanty 2ks, klasic. č. 2766/1-2

ZAMIETNUTÉ:

 • Korňa, dom ľudový  č. ÚZPF 2946/1 - zamietnuté
 • Mošovce, kostol č. ÚZPF 604/1- zamietnuté
 • Spišská Belá, socha na stĺpe č. ÚZPF 4537/3- zamietnuté
 • Veličná, fara pamätná č. ÚZPF 289/1-2- zamietnuté
 • Ždiar, dvor hospodársky č. ÚZPF 3746/1-3- zamietnuté
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských