SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zoznam NKP so zmenou objektovej skladby za rok 2017

18. júna 2018

Rozšírenie objektovej skladby NKP:

 • Dolná Krupá, kaštieľ s areálom č. ÚZPF 803/2-3
 • Krížová Ves, múr ohradný pri kaštieľoch č. ÚZPF 895/1-2
 • Prešov, Baštová 21, škola s areálom č. ÚZPF 3347/2-3
 • Poruba,kostol r. k. sv. Mikuláša č. ÚZPF 869/1-3
 • Banská Belá, nádrž vodná (Halča) č. ÚZPF 3265/1-5
 • Oravská Poruba, veža, č. ÚZPF 3136/3
 • Spišská Belá, cintorín č. ÚZPF 11345/15-17
 • Špania Dolina, cintorín, múr, schodisko č. ÚZPF 82/7-9
 • Šamorín, cintorín príkostolný č. ÚZPF 106/2
 • Čerín, cintorín príkostolný č. ÚZPF 36/3
 • Danišovce, cintorín príkostolný č. ÚZPF 626/2
 • Komárno, oplotenie s bránou č. ÚZPF 2147/2
 • Poniky, zvonica, múr ohradný, cintorín príkostolný č. ÚZPF 70/2-4
 • Pôtor, altánok, múr ohradný, cintorín príkostolný č. ÚZPF 478/3-5
 • Banská Bystrica, socha, náhrobník, podstavec, kríž, cint.prík. č. ÚZPF 55/3-7

Zúženie objektovej skladby NKP:

 • Piešťany,  socha (Barlolámač) č. ÚZPF 2347/2 – zamietnuté
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských