SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Železničné dedičstvo v 21. storočí

zverejnené: 6. septembra 2021
aktualizované: 6. septembra 2021
Podujatie sa koná v rámci Európskeho roka železníc a Dní európskeho kultúrneho dedičstva
 
Organizátor: STM-Múzeum dopravy Bratislava, Pamiatkový úrad SR a ŽSR-Železničné múzeum
Miesto konania: STM-Múzeum dopravy Bratislava
Termín: štvrtok 9. 9. 2021
 
Priebeh podujatia, dopoludnie pre ZŠ:
Zameranie programu: Vývoj železničnej dopravy – od pary k elektrike
- Výklad o dejinách železníc na Slovensku v Železničnej expozícii MD
- Pracovný list k dejinám železníc – pripraví MD
- Možnosť povoziť sa na stanovišti motorového rušňa pre žiakov
 
Večerná moderovaná diskusia pre verejnosť o minulosti, prítomnosti a budúcnosti železníc:
Od 17.00 hod.
- História železníc na Slovensku – Ing. Ladislav Szojka
- Nové využitie historických výpravných budov (na príklade železničnej stanice vo Svite) - o. z. Rozpuk
- Železničné dedičstvo ako potenciál pre rozvoj turizmu - Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. FaD STU za medzinárodnú iniciatívu Rail4V4+V
- Železnice v pamiatkovom fonde - Mgr. Naďa Kirinovičová  PÚSR
 
Diskusiu moderuje Martin Jurčo z RTVS.
 

Železničné dedičstvo v 21.storočí - plagátik podujatia