SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zborník Monumentorum Tutela 17

18. októbra 2014

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 17.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2006, 296 s.
ISBN 80-89175-13-9

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 17. 

Zborník Ochrana pamiatok 17 prezentuje pamiatkové výskumy sakrálnych objektov, meštianskych domov, kaštieľov a hradov.  Vo farebnej prílohe sú publikované farebné slohové analýzy skúmaných objektov. Výskumy dopĺňa teoretický príspevok o podstate stavebno-historického výskumu. Štúdie dopĺňa príloha analyzujúca spôsob realizácie pamiatkových výskumov v rokoch 2003 – 2005 a zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodicko komisiou PÚ SR.

Cena: 6,60 €