SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zbierka pohľadníc

25. októbra 2014

Zbierka pohľadníc obsahuje 14 360 kusov farebných a čiernobielych pohľadníc. Vznikla po roku 1919 v období existencie Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok.

Postupne ju pracovníci Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku a následné pamiatkové inštitúcie rozširovali vlastnou zberateľskou i akvizičnou činnosťou. V roku 1961 boli pohľadnice zaevidované do prírastkovej knihy, ktorú založila p. Englišová.

Staré pohľadnice majú nesmiernu kultúrno-historickú a dokumentárnu hodnotu. Sú na nich zachytené kultúrne pamiatky z územia celého Slovenska, zábery na krajinu, prírodu, v určitom okamihu zachytený spoločenský život ľudí na dedine a v meste. Nesmierne hodnotná a množstvom bohatá je časť zbierky zachytávajúca mesto Bratislavu.

V roku 1997 sa uskutočnila revízia Zbierky pohľadníc. Keďže zbierka nemala spracovaný inventár, pohľadnice boli zoradené v katalógových skriniach abecedne podľa lokalít a sú priamo sprístupnené verejnosti. V súčasnosti sa prírastková kniha prepisuje vo formáte Excel. 

Viera Plávková

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu