SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zaujímavé podujatia odinakiaľ

27. mája 2016

 

 

 

Prednáška generálnej riaditeľky UNESCO v Aule Univerzity Komenského v Bratislave

V piatok 6. mája 2016 bude v Aule Univerzity Komenského v Bratislave prednášať generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova. Prednáška je určená nielen pre akademickú obec Univerzity Komenského, ale ja pre širokú verejnosť. Téma prednášky je "Posilnenie postavenia mládeže, podpora rozmanitosti - nové základy pre odhodlanosť a mier."

Viac na stránke Univerzity Komenského v Bratislave

Viac na stránke Director- general Irina Bokova

 

Generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova