SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zaujímavé podujatia odinakiaľ

27. mája 2016

 

 

 

Prednáška generálnej riaditeľky UNESCO v Aule Univerzity Komenského v Bratislave

V piatok 6. mája 2016 bude v Aule Univerzity Komenského v Bratislave prednášať generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova. Prednáška je určená nielen pre akademickú obec Univerzity Komenského, ale ja pre širokú verejnosť. Téma prednášky je "Posilnenie postavenia mládeže, podpora rozmanitosti - nové základy pre odhodlanosť a mier."

Viac na stránke Univerzity Komenského v Bratislave

Viac na stránke Director- general Irina Bokova

 

Generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova

 


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu