SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Zlaté Moravce

12. novembra 2015

Pamiatková zóna Nové Mesto nad Váhom
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra: Ing. Anna Valeková
Spracovatelia: Ing. arch. Eva Gažiová, Anna Jurišová, Ivan Bielik, Ing. Darina Ulrychová, CSc, Mgr. Peter Bisták
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA - pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra - pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Zlaté Moravce - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt (PDF, 799 kB)
PZ Zlaté Moravce - Záverečné ustanovenia (PDF, 473 kB)

MAPY:
Grafická dokumentácia (PDF, 3334 kB)
Výkres č. 1 - Historická katastrálna mapa Zlatých Moraviec z roku 1857
(JPG, 78 kB)
Výkres č. 2 - Historická katastrálna mapa Zlatých Moraviec z roku 1864 (JPG, 65 kB)
Výkres č. 3 - Historická katastrálna mapa Zlatých Moraviec z konca 19. storočia (JPG, 78 kB)
Výkres č. 4 - Vymedzenie pamiatkového územia (PDF, 2746 kB)
Výkres č. 5 - Slohová analýza objektov na území PZ Zlaté Moravce (PDF, 1884 kB)
Výkres č. 6 - Rozbory pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (PDF, 2129 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Zlaté Moravce - Historické fotografie (PDF, 2955 kB)
PZ Zlaté Moravce - Chránené pohľady (PDF, 1406 kB)
PZ Zlaté Moravce - Letecký pohľad (PDF, 589 kB)

PRÍLOHY:
Zoznam evidenčných listov + tabuľkový prehľad objektov (PDF, 245 kB)
PZ Zlaté Moravce - Evidenčné listy (PDF, 5527 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských