SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PR Košice

18. novembra 2014

Pamiatková rezervácia Košice
Zásady ochrany

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Zostavili a vysvetlivky vypracovali: Ing. arch. Radoslav Mokriš -
odborný garant , PhDr. Marcela Ďurišová, Ing. Jana Dvorská, Mgr. Juraj Gembický, Ing. arch. Alena Hrabinská, Mgr. Jozef Jarkovský, Mgr. Viera Kladeková, Mgr. Zuzana Labudová, Ing. Kristína Markušová, Mgr. Zuzana Varechová, Ing. Vladimír Sobota, Ing. Zuzana Strnková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE, Hlavná 25, 040 01 Košice, 2005


(Zásady ochrany mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach spracoval KPU Košice a vydalo mesto Košice na vlastné náklady v knižnej forme a zároveň ich obsah uverejnilo na oficiálnej web stránke mesta v roku 2005.)

UPOZORNENIE: Zverejnený materiál má informatívny charakter!


Zásady ochrany mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach - plné znenie (PDF, 2537 kB). Materiál je umiestený na webe mesta Košíc. Otvorí sa do nového okna.

Zásady ochrany mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach - požiadavky (PDF, 1414 kB). Materiál je umiestený na webe mesta Košíc. Otvorí sa do nového okna.

PR Košice - Záverečné ustanovenia (PDF, 452 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských