SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie

1. februára 2017

Pamiatková rezervácia je územie s uceleným historickým sídelným usporiadaním a s veľkou koncentráciou nehnuteľných kultúrnych pamiatok alebo územie so skupinami významných archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktoré možno topograficky vymedziť. (§ 16 ods.1 zákona NR SR č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu). Register pamiatkových rezervácií

Upozornenie: Stránka je vo výstavbe! Priebežne dopĺňame materiály k jednotlivým pamiatkovým rezerváciám!   

Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie:

Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica

Pamiatková rezervácia Bardejov

Pamiatková rezervácia Bratislava 

Pamiatková rezervácia Brhlovce

Pamiatková rezervácia Čičmany

Pamiatková rezervácia Kežmarok 

Pamiatková rezervácia Košice

Pamiatková rezervácia Kremnica a pamiatková zóna "Územie banských diel v okolí Kremnice"

Pamiatková rezervácia Levoča

Pamiatková rezervácia Nitra

Pamiatková rezervácia Osturňa

Pamiatková rezervácia Plavecký Peter

Pamiatková rezervácia Podbiel

Pamiatková rezervácia Podolínec

Pamiatková rezervácia Prešov

Pamiatková rezervácia Sebechleby - Stará Hora

Pamiatková rezervácia Spišská Kapitula

Pamiatková rezervácia Spišská Sobota

Pamiatková rezervácia Svätý Jur

Pamiatková rezervácia Špania dolina 

Pamiatková rezervácia Štiavnické Bane

Pamiatková rezervácia Trenčín

Pamiatková rezervácia Trnava

Pamiatková rezervácia Veľké Leváre

Pamiatková rezervácia Vlkolínec

Pamiatková rezervácia Žilina

Pamiatková rezervácia Ždiar

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských