SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Vzniká nové informačné centrum pri Mohyle M.R.Štefánika na Bradle

zverejnené: 22. júna 2020
aktualizované: 22. júna 2020

V marci 2020 sa začali zemné práce na výstavbe nového informačného centra pri významnej národnej kultúrnej pamiatke Pamätník M. R. Štefánika (Mohyla na Bradle) s predpokladom ukončenia prác v  závere tohto roku.

Mohyla M. R. Štefánika bola postavená na hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928 podľa projektu národného umelca architekta Dušana Jurkoviča.

Projektovú dokumentáciu informačného centra vypracovali v máji 2019 Ing. Martin Šlahor z Košarísk a Ing. arch. Maroš Varga z Piešťan. Zámerom investora Mesta Brezová pod Bradlom je výstavba objektu, ktorý bude plniť v rámci areálu zázemie na úrovni zodpovedajúcej celoslovenského významu pamätníka. Spoločným zámerom všetkých zainteresovaných je vytvoriť objekt, ktorý nebude konkurovať Mohyle a nebude viditeľný z diaľkových pohľadov.

Stavba je situovaná v zalesnenom svahu  pri prístupovej asfaltovej komunikácii, cca 350 metrov od Mohyly v jej ochrannom pásme. Ide o podzemnú stavbu nepravidelného tvaru, ktorá bude z troch strán zapustená v teréne, zo severnej strany bude orientovaný vstup do rozptylového priestoru pri ceste. Súčasťou stavby je infostánok s predajom suvenírov a výstavným priestorom (prípadne prednášková miestnosť pre cca 25 ľudí ) a samostatný priestor verejných WC. Obe funkcie sú navzájom prepojené plochou vegetačnou strechou. Všetky vyčnievajúce konštrukcie budú prekryté popínavou zeleňou tak, aby objekt čo najviac splynul s okolitým terénom.

Ing. arch. Jozef Múdry

Nové informačné centrum na Bradle Nové informačné centrum na Bradle Nové informačné centrum na Bradle
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu