SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Vysvetlivky skratiek

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 16. februára 2017
SkratkaVysvetlivky skratiek
archívodbor osobitného archívu
ChTOchemicko-technologické oddelenie
EPNekonomicko-prevádzkový námestník
EPÚekonomicko-prevádzkový úsek
fotoreferát foto
GRgenerálna riaditeľka
MPRmestská pamiatková rezervácia
mzdová účt.oddelenie mzdovej účtárne
OAG
odbor archeológie
ODGDoddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie
ONKPaPÚodbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území
OPVŠS
odbor preskúmavania výkonu štátnej správy
ORA Bratislavaoblastný reštaurátorský ateliér Bratislava
ORA Levočaoblastný reštaurátorský ateliér Levoča
OŠISodbor štátneho informačného systému
osobný úrad
PRpamiatková rezervácia
PRĽApamiatková rezervácia ľudovej architektúry
PMPro Monumenta
PZpamiatková zóna
referát AISreferát automatizovaných informačných systémov
referát PAreferát pamiatok architektúry
referát PÚreferát pamiatkových území
referát SKDreferát svetového kultúrneho dedičstva
referát VaURPreferát výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok
TPOtechnicko-prevádzkové oddelenie
ÚGRúsek generálnej riaditeľky
ÚVŠS a OČúsek výkonu štátnej správy a odborných činností
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Kostol Zvestovania Pána (františkánsky kostol) – detail gotického portálu - rekonštrukcia