SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výstavy

3. novembra 2016
Výstavy koncipované ako putovné, na mobilných výstavných paneloch. Textové časti sú spracované vo viacerých jazykových verziách:

Drevená sakrálna architektúra v Strednej Európe

Kalvárie na Slovensku

Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku


Výstavy usporiadané v spolupráci s ďalšími partnermi:

Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku

Všetky cesty vedú do Ríma ... Dunajský limes na Slovensku

Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin

Dedictví Karla Velikého

Originál Zoborskej listiny z roku 1113 na výstave Odkaz Karola Veľkého na Pražskom hrade

Pamäť na skle - projekt objavu, záchrany a prezentácie

 

Účasť PÚ SR na výstavách 

Veľtrh PAMIATKY v rámci veľtrhu CONECO

ArtExpo Nostalgia