SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači

zverejnené: 8. júla 2020
aktualizované: 8. júla 2020
Po niekoľko ročnom predstihovom výskume v súvislosti s výstavbou obytnej štvrte vo Veľkých Kostoľanoch v  časti Vysielač došlo k postupnému odkrytiu rozsiahleho polykultúrneho sídliska. Počas niekoľkých sezón sa narazilo na stovky sídliskových objektov z obdobia neolitu, staršej doby bronzovej a halštatu. K významným nálezom patrí vyše 7000 rokov stará časť pôdorysu dlhého halového domu patriaceho nositeľom kultúry s lineárnou keramikou. Zo staršej doby bronzovej pochádzajú unikátne nálezy celých, alebo mierne poškodených nádob predbežne spájaných s nositeľmi únetickej kultúry.  Tento nález je zvlášť významný, nakoľko celé nádoby sa pre krehkosť materiálu do dnešných dní dochovajú iba zriedkavo. Ťažisko lokality sa spája s osídlením v staršej dobe železnej – halštate, kedy na ploche existovalo rozsiahle sídlisko. Výskum na ploche prebiehajúcej výstavby napreduje i ďalej, k posledným nálezom patrí zachytenie hrobu lengyelskej kultúry, ktorý posúva archeologickú lokalitu do nových sídelných a priestorových súvislostí.
 
Text a foto: Mgr. Peter Grznár, KPÚ Trnava


Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu