SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2013

zverejnené: 17. júla 2014
aktualizované: 13. augusta 2014
Logo revue Pamiatky a múzeaRedakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty tretí  raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ocenenia prevezmú laureáti pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014 v Slovenskej republike v Poprade.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2013 získali zo 148 nominácií v jednotlivých kategóriách títo nominovaní:

OBJAV – NÁLEZ
Cena nebola udelená.

AKVIZÍCIA
Slovenské združenie telesnej kultúry – Múzeum telesnej kultúry v SR a Věra Čáslavská za akvizíciu/dar dvoch zlatých olympijských medailí 
a
Slovenské technické múzeum-Múzeum dopravy Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.  a  Slovenská plavba a prístavy, a. s.  za akvizíciu vlečného remorkéru Šturec (pôvodne tanková loď  Štúr) z roku 1937

EXPOZÍCIA
Dárius Gašaj, Ivan Havlice, Robert Pollák, Barbora Kopnická a Východoslovenské múzeum v Košiciach za expozíciu Pamätný dom Františka II. Rákocziho Rodošto

VÝSTAVA
Magdaléna Békessová, Claus von Carnap-Bornheim, Karol Pieta, Podtatranské múzeum v Poprade, Archeologický ústav SAV a Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Schleswig (Nemecko) za výstavu Kniežacia hrobka z Popradu – konzervácia 2008 – 2012  s dôrazom na mimoriadnu hodnotu a kvalitné zreštaurovanie exponátov a s prihliadnutím na sprievodné podujatia k prezentácii nálezu.
 
PUBLIKÁCIA
Jozef Medvecký a Societas historiae artium za monografiu Anton Schmidt 1713 – 1773. Život a dielo barokového maliara
a
Gabriela Podušelová (zost.), Eva Králiková, Elena Machajdíková, Matúš Lányi a Slovenské národné múzeum za publikáciu Slovenské národné múzeum

MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ
Jaroslava Žuffová, Pamiatkový úrad SR – Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava za dlhoročné vydávanie zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja z rovnomenného odborného  seminára

OBNOVA
Alica Tichá, Zsolt Papp, Pro Art Levice, Andrea Moravčíková, Katarína Damjanovová, PÚ SR – Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec a SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku za obnovu kaštieľa Madáchovcov v Dolnej Strehovej

REŠTAUROVANIE
Múzeum mesta Bratislavy, Nora Hebertová a Zlatica Schreierová za reštaurovanie obojstranne maľovanej cechovej zástavy bratislavských kožušníkov z roku 1751

AKCIA, PODUJATIE
Ateliér Bavlna a Open Design Studio za súbor aktivít Včera predvčerom. Cvernovka a jej príbehy venovaných storočnej histórii bratislavskej textilnej fabriky Cvernovka

FILM, VIDEO, AUDIO, MULTIMEDIÁLNE DIELO
Cena nebola udelená.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu