SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výberová bibliografia ochrany pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2006 – 2010

zverejnené: 24. februára 2014
aktualizované: 28. marca 2016
MOJŽIŠOVÁ, Halina – REICHARDTOVÁ, Juliana. Výberová bibliografia ochrany pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2006 – 2010. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2015, 239 s. ISBN 978-80-89175-70-3

titulka Výberovej bibliografie k ochrane pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2006 - 2010.

Výberová bibliografia ochrany pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2006 – 2010, ako pomôcka odbornej verejnosti a aj širokému okruhu používateľov pri sprostredkovaní prístupu k prameňom informácií o ochrane pamiatkového fondu, prináša súpis odbornej literatúry publikovanej na území Slovenskej republiky a zahŕňa tiež dokumenty zo zahraničia, ktoré sa týkajú informácií o pamiatkovom fonde na území Slovenska. Obsahuje bibliografické záznamy z odbornej literatúry (monografie, zborníky, články z časopisov a zborníkov). Elektronické dokumenty tu nie sú zachytené. Záznamy obsahujú kľúčové slová, ktoré ich bližšie charakterizujú. Obsahovo-tematická charakteristika dokumentov je vyjadrená ich zaradením do príslušných tematických celkov, ktoré sú prevzaté zo starších zväzkov. V jednotlivých kapitolách sú záznamy usporiadané abecedne. Na ne nadväzuje menný a miestny register. Publikáciu uzatvára register zdrojov.

Publikácia je venovaná stému výročiu narodenia PhDr. Vendelína Jankoviča, CSc. (1915 – 1997)

Na stiahnutie (PDF, 1054 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu