SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska - odborný seminár

22. septembra 2017

V októbri uplynie 500 rokov od začiatku reformácie, ktorú svojím vystúpením v roku 1517 inicioval Martin Luther. Okrem nábožensko – politických dôsledkov sa nové religiózne učenie prejavilo vo viacerých oblastiach kultúrno – spoločenského života, vrátane nového pohľadu na hmotné artefakty. Reformácia sa špecifickým spôsobom prejavila nie len v duchovnej literatúre, filozofii či liturgickej hudbe, ale odzrkadlila sa aj v premenách už existujúcej sakrálnej architektúry, vo výstavbe nových typov kostolov či modlitební, ako aj vo forme a obsahu výtvarných diel. S cieľom upriamiť pozornosť na túto špecifickú skupinu pamiatok v rozsiahlom pamiatkovom fonde Slovenska organizuje Krajský pamiatkový úrad Trenčín a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. v Brezovej pod Bradlom dvojdňový celoslovenský odborný seminár s názvom Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. – 5. októbra 2017 v Národnom dome Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Súčasťou seminára bude aj exkurzia, zameraná na prezentáciu pamiatkového fondu mesta Brezová pod Bradlom a obce Košariská. Srdečne Vás na seminár pozývame.

POZVÁNKA (PDF, 410 kB)

PROGRAM (PDF, 552 kB)

Pozvánka Vplyv reformácie na Pamiatkový fond Slovenska 


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu