SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Voľné pracovné miesto - technológ Chemicko-technologického oddelenia

zverejnené: 16. septembra 2021
aktualizované: 16. septembra 2021
Pamiatkový úrad príjme do pracovného pomeru
 
Pracovisko: Pamiatkový úrad SR, Chemicko-technologické oddelenie, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Funkcia: Samostatný technológ  - zastupovanie počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky
Termín nástupu: ihneď resp. dohodou

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: optická mikroskopia, práca so SEM-EDS, UV, IR, RTG. Prieskumné práce a odbery vzoriek na pamiatkových objektoch a predmetoch všetkých druhov v teréne pod dohľadom. Vykonáva prípravné laboratórne a fyzikálno-chemické rozbory a analýzy v rámci CHTO. Po zaučení samostatne spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov rozborov a analýz týkajúcich sa salinity objektov. Sledovanie stavu a príčiny poškodenia pamiatok, monitoring stavu drevených sakrálnych objektov (meranie vlhkosti v teréne). Po poučení vykonáva odborné práce na pracovisku s ionizujúcim žiarením (RTG).
Zabezpečuje technický, prevádzkový a odborný servis chemicko-technologického oddelenia (príp. drobný nákup, kvapalný dusík, zoznam sklad. zásob a pod.) a prepojenie CHTO s ostatnými oddeleniami Pamiatkového úradu. Taktiež zabezpečuje potrebné analýzy v rámci spolupráce s externými pracoviskami formou subdodávok. Spracúva výsledky pre vedecko – výskumnú a literárnu činnosť CHTO, ako sa aj aktívne podieľa na spolupráci v rámci projektov a grantov.

Platové podmienky, zamestnanecké výhody, benefity:  mzda bude stanovená v zmysle ustanovení zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. (ďalej len „zákon) a Nariadenia vlády č. 388/2018,  výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami uchádzača; stravné lístky a príspevok na DDS.

Informácie o výberovom konaní: prebieha formou osobného pohovoru

Prosíme uchádzačov, aby svoje životopisy a motivačné listy posielali na e-mailovú adresu: jana.zelinska@pamiatky.gov.sk do 30. 9. 2021. Oslovení budú len uchádzači, ktorí budú vyhovovať stanoveným požiadavkám.
 
Požiadavky na zamestnanca: bezúhonnosť, spoľahlivosť, príjemné vystupovanie, samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, prispôsobivosť na prácu v kolektíve; zmysel pre dochvíľnosť, čistotu a poriadok
 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: ukončené vzdelanie II. stupňa
 
Vzdelanie v odbore: chémia a prírodné vedy
 
Ostatné znalosti: jazykové znalosti (anglický, nemecký), jeden jazyk aktívne, Microsoft Windows – pokročilý, Microsoft Office – pokročilý, Adobe Photoshop – základy, práca s fotoaparátmi– technické ovládanie a kompozícia
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti: možnosti pracovného rastu formou kurzov a stáží na odborných pracoviskách, predpoklady pre publikačnú a inú vedeckú činnosť

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu