SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Víťazi cien Europa Nostra 2020 za výnimočné realizácie v oblasti ochrany, výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva

zverejnené: 12. novembra 2020
aktualizované: 12. novembra 2020
V utorok 10. novembra 2020 sa uskutočnil slávnostný ceremoniál, počas ktorého boli udelené tohtoročné ceny Europa Nostra za výnimočné realizácie v oblasti ochrany, výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva. Zo známych dôvodov sa celý ceremoniál odohrával v online priestore a svojou virtuálnou prítomnosťou ho poctili Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, a Hermann Parzinger, výkonný prezident organizácie Europa Nostra. 
 
Z 21 projektov, ktoré postúpili do užšieho výberu, sa laureátmi Grand Prix Europa Nostra za rok 2020 stali: 
 
1.  Príkladná obnova Baziliky Santa Maria di Collemaggio v meste L’Aquila (Taliansko), ktorá bola ťažko poškodená zemetrasením v roku 2009
2. Jedinečný výskumný projekt Tramontana Network III venovaný výskumu hmotného a nehmotného dedičstva európskych horských regiónov (spolupráca Francúzska, Talianska, Poľska, Portugalska a Španielska)
3. Rozsiahla putovná výstava Auschwitz. Not long ago. Not far away. (Osvienčim. Nie dávno. Nie ďaleko.) pripomínajúca 75. výročie oslobodenia osvienčimského koncentračného tábora (Poľsko, Španielsko) 
 
Cenu verejnosti získal vzdelávací a popularizačný projekt The Ambulance for Monuments (Sanitka pre pamiatky), ktorý prispel k zvýšeniu počtu zachránených pamiatok v Rumunsku aktívnym prepájaním a koordináciou činnosti širokého spektra organizácií vstupujúcich do tohto procesu.  
 
V roku 2020 bola tiež po prvýkrát udelená Špeciálna cena ILUCIDARE, ktorú získal taliansko-sýrsky projekt Archaeology for a young future (Archeológia pre mladú budúcnosť) za mimoriadny príspevok k rozvoju medzinárodných vzťahov na báze kultúrneho dedičstva, a TYPA – Estónske múzeum tlačiarstva a papiera v meste Tartu za inovácie na báze kultúrneho dedičstva. 
 
So všetkými ocenenými projektmi sa možno bližšie zoznámiť na webovej stránke organizácie Europa Nostra.
 


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu