SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti – Pamiatkový informačný systém

zverejnené: 14. januára 2019
aktualizované: 14. januára 2019
Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti – Pamiatkový informačný systém sa uskutoční 24.1.2019 o 10:00 hod vo veľkej zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu SR na adrese Cesta na Červený most 6 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť prosíme zasielať informácie o účastníkovi (meno, priezvisko, organizácia) na emailovú adresu pamis@culture.gov.sk.