SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Verejné obstarávanie - Pro Monumenta II.

zverejnené: 7. mája 2019
aktualizované: 24. júla 2020

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: „Adaptácia objektu Bottova ulica - súpisné číslo stavby 651, Levoča“ v rámci projektu EEA Grants CLTPP001 Pro Monumenta II za účelom vyhodnotenia najvýhodnejšej ponuky
Elektronický výkaz výmer (xlsx, 223 kB)
Návrh zmluvy o dielo (PDF, 8 161 kB)
Projektová dokumentácia (na stiahnutie na externom úložisku)
Stavebné povolenie (PDF, 5 968 kB)
 
 
UKONČENÉ VÝZVY:

  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: "Adaptácia objektu na Laskomerského ulici, Banská Štiavnica"
Elektronický výkaz (xlsx, 23 kB)
Návrh zmluvy o dielo (PDF, 8 146 kB)
Stavebný projekt (na stiahnutie na externom úložisku)
Stavebné povolenie (PDF, 4 178 kB)
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: "Adaptácia objektu na Laskomerského ulici, Banská Štiavnica"

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu