SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Verejné obstarávanie

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 9. mája 2019

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom uverejňuje všetky informácie a dokumenty, o ktorých ustanovuje citovaný zákon o verejnom obstarávaní. 

Od roku 2014 využíva Pamiatkový úrad SR taktiež Elektronický kontraktačný systém.

Do roku 2014 bolo verejné obstarávanie publikované na webovej stránke Pamiatkového úradu SR.

Pamiatkový úrad SR sa riadi smernicami o verejnom obstarávaní Ministerstva kultúry SR.

Výzvy v rámci projektu financovaného z EEA Grants - Pro Monumenta II.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu