SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Verejné obstarávanie

14. júna 2016

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie: www.uvo.gov.sk/profily v ktorom uverejňuje všetky informácie a dokumenty, o ktorých ustanovuje citovaný zákon o verejnom obstarávaní.

Pamiatkový úrad SR sa riadi smernicami o verejnom obstarávaní Ministerstva kultúry SR ...>>

 

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní
“Kancelárske potreby” (PDF, 272 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní
“Dodávka čistiacich prostriedkov na rok 2014”
(PDF, 181 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní
“Pro Monumenta – IT” (PDF, 232 kB)

Podpísaná zmluva na dodávku zariadení v rámci výzvy „Pro Monumenta – IT“ (PDF, 853 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní
Tlač časopisu Monument Revue č.2/2013, 1/2014, 2/2014 (PDF, 184 kB)

Súhrnná správu o zákazkách podľa § 99 ods. 2 - 01.10.2013 - 31.12.2013 ...>> (xls, 22 kB)

Súhrnná správu o zákazkách podľa § 99 ods. 2 - 01.07.2013 - 30.09.2013 ...>> (xls, 20 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.04.2013 - 30.06.2013 ...>> (xls, 20 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.01.2013 - 31.03.2013 ...>> (xls, 19 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.10.2012 - 31.12.2012 ...>> (xls, 34 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.07.2012 - 30.09.2012 ...>> (xls, 27 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.04.2012 - 30.06.2012 ...>> (xls, 32 kB)

Súhrnná správa o zakázkach s nízkou hodnotou 01.01.2012 - 31.03.2012 ...>> (xls, 39 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.10.2011 - 31.12.2011 ...>> (xls, 20 kB) 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.07.2011 - 30.09.2011 ...>> (xls, 20 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.04.2011 - 30.06.2011 ...>> (xls, 23 kB)


Zákazky podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní
...>> (PDF, 139 kB) zverejnené 25.2.2014

Výzvy na predloženie ponuky 2013:

Výzva na predloženie ponuky - Publikácia Kostoliansky náučný chodník (PDF, 184 kB)

Výzva na predloženie ponuky - Počítačová sieť Prešov (PDF, 168 kB)

Výzva na predloženie ponuky - Dodanie osobného motorového vozidla (PDF, 170 kB)

Výzva na predloženie ponuky - Montáž bleskozvodu Banská Štiavnica (PDF, 216 kB)

Výzva na predloženie ponuky - Oprava strechy Banská Štiavnica (PDF, 215 kB)

Výzva na predloženie ponuky - Odvoz a likvidácia azbestu (PDF, 168 kB)

Výzva na predloženie ponuky - Výmena elektroinštalácie (PDF, 217 kB)

 

Oznámenia o zadávaní zákaziek:

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – logo“. (PDF, 390 kB),  príloha č. 1 (PDF, 362)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – preklad“. (PDF, 746 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – základné školenia". (PDF, 452 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – praktické školenia“ (PDF, 1187 kB), príloha č. 1 (PDF, 349 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – manuál“ (PDF, 441 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – manuál opakovanie“ (PDF, 1249 kB)

 

Zmluvy za MK SR a jeho podriadené organizácie sú uverejnené na internetovej stránke Ministerstva kultúry SR: http://registerkultury.gov.sk/zmluvy/


Pamiatkový úrad SR sa riadi smernicami o verejnom obstarávaní Ministerstva kultúry SR ...>>

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu