SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Vedenie úradu

1. marca 2019
 
 
PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka PÚ SR
 

PhDr. Katarína Kosová

Generálna riaditeľka
Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky
 
 

 

riaditelka_KPU_BB


Ing. Arch. Zuzana Klasová
riaditeľka KPÚ Banská Bystrica

PhDr. Karel Prášek
poverený vedením KPÚ Bratislava

 Ing. Anna Valeková, riaditeľka KPÚ Nitra

 Ing. Kristína Markušová, riaditeľka KPÚ Košice

PhDr. Peter Jurkovič
riaditeľ KPÚ Nitra

Ing. Kristína Markušová
riaditeľka KPÚ Košice

Ing. Eva Semanová, riaditeľka KPÚ Prešov

 PhDr. Eva Gazdíková, riaditeľka KPÚ Trenčín

Ing. Eva Semanová
riaditeľka KPÚ Prešov

PhDr. Eva Gazdíková
riaditeľka KPÚ Trenčín

Ing. Arch. Gabriela Kvetanová, riaditeľka KPÚ Trnava

Ing. Miloš Dudáš, CSc., riaditeľ KPÚ Žilina

Ing. Arch. Gabriela Kvetanová
 riaditeľka KPÚ Trnava

Ing. Miloš Dudáš, CSc.
riaditeľ KPÚ Žilina

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu