SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

30. januára 2016
Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 • 30.1.2016 KPU Trnava - Oznámenie o rozhodnutí ktoré bolo vydané k zámeru líniovej stavby "B2B_Priemyselná zóna_Senica" kat. úz. Senica, mesto Senica. ...> (PDF, 243 kB)
 • 30.1.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum na území stavby "Elektornická komunikačnásieť Šaľa" kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF, 283 kB)
 • 30.1.2016 KPU Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Rozšírenie kanalizácie v obci Palárikovo" kat. úz. Palárikovo, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 203 kB)
 • 30.1.2016 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a usputenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou "Kanalizácia Michal na Ostrove" kat. úz. Orechová Potôň, Michal na Ostrove. ...> (PDF, 152 kB)
 • 30.1.2016 PUSR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia Mostu cestného v Hlohovci, m.č. Šulekovo, k.ú. Hlohovec, za národnú kulúrnu pamiatku. ...> (PDF, 1976 kB)
 • 30.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "RFO-011-NR/LV(Vráble) - Zlaté Moravce, sajt 0083 BR" kat. úz. Vráble, Horný Oháj, Nová Ves nad žitavou, Slepčany, Vieska nad Žitavou, Mlyňany, Tesáre nad Žitavou, Zlaté Moravce, okr. Nitra, Zlaté Moravce. ...> (PDF, 1126 kB)
 • 29.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "SALA NOVOMESKEHO - 1005BR, SALA P.J. SAFARIKA - 1994BR" kat. úz.Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF,112 kB)
 • 29.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "SALA_FRANA KRALA - 1987BR, SALA - VECA - 0353BR" kat. úz.Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF,102 kB)
 • 29.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhntunosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Realizácia optických sietí, Klaster, Veľké Turovce - 1, Obec, Veľké Turovce, Horné Turovce" kat. úz. Dolné Turovce, Horné Turovce, Stredné Turovce, okr. Levice. ...> (PDF, 213 kB)
 • 28.1.2016 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou "OPTICKÝ PREPOJ ŽABOKREKY NAD NITROU - BÁNOVCE NAD BEBRAVOU" k.ú. Žabokreky nad Nitrou, Veľké Ostratice, Mlaé Ostratice, Rybany, Dolné Naštice, Biskupice, Bánovce nad Bebravou. ...> (PDF, 331 kB)
 • 28.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "KO Bátorove Kosihy - NNK" kat. úz. Bátorove Kosihy, okr. Komárno. ...> (PDF, 102 kB)
 • 14.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologického výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Nitra - Zobor - dobudovanie kanalizácie Narcisová" kat. úz. Dražovce, okr. Nitra. ...> (PDF, 451 kB)
 • 14.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "NZ_Veľký Kýr - VNK, TS, NNK" kat. úz. Veľký Kýr, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 102 kB)
 • 14.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Modernizácia rozovdu tepla na tepelnom okruhu CK 34 Šaľa - Veča" kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF, 102 kB)
 • 14.1.2016 PUSR - Upovedomenie o správnom konaní v znení neskorších predpisov o vyhlásení ochránného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v k.ú. Banská Bystrica. ...> (PDF, 2273 kB)
 • 14.1.2016 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum na území stavby "Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - technická infraštruktúra" kat. úz. Kostolné Kračany, obec Kostolné Kračany. ...> (PDF, 273 kB)
 • 12.01.-2016 PÚ SR - Upovedomenie účastníkov konania a obce o obsahu odvolania proti rozhodnutiu o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej zóny Ružomberok. ...> (PDF, 174 kB)
 • 4.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí, Klaster PU-1, Obec Pukanec, Uhliská" kat. úz. Pukanec, Uhliská, Jabloňovce, Bohunice, okr. Levice. ...> (PDF, 642 kB)
 • 4.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnitie o odvolaní staveníka na území stavby "Rekonštrukcia plynovodov Kuzmice - 1. a 2. etapa -  Liten UO02036" kat. úz. Kuzmice, Jacovce, okr. Topoľčany. ...> (PDF, 984 kB)
 • 4.1.2016 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho rozhodnutiaa upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "RFO - 011 - NR/LV (Vráble) - Zlaté Moravce, sajt 0083BR" kat.úz. Vráble, Horný Ohaj, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Vieska nad Žitavou, Mlyňany, Tesáre nad Žitavou, Zlaté Moravce, okr. Nitra a Zlaté Moravce. ...> (PDF, 412 kB)
 • 3.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnite o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Realizácia optických sietí, Klaster Nová Vieska - 1, Obec Nová Vieska, Strekov, Rúbaň" kat. úz. Strekov, Rúbaň, Nová Vieska, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 223 kB)
 • 3.1.2016 KPÚ Nitra - Rozhodnite o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Aglomerácia Komjatice - Odvedenie a čistenie odpadových vôd" kat. úz. Komjatice, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 284 kB)
 • 29.12.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum v súvislsoti s navrhovanou stavbou "Realizácia optických sietí Klaster Veľké Turovce - 1, Obec Veľké Turovce, Horné Turovce" kat. úz. Dolné Turovce, Horné Turovce, Stredné Turovce, okr. Levice. ...> (PDF, 112 kB)
 • 29.12.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Elektronická komunikačná sieť Šaľa" kat. úz. Šaľa, okr. Šaľa. ...> (PDF, 112 kB)
 • 18.12.2015 KPÚ Prešov - Rozhodnutie o úprave nehnuteľnosti "Ľubica, úprava NN a DP z TS Jarná" k.ú. Ľubica. ...> (PDF, 1269 kB)
 • 17.12.2015 PÚSR – Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma PZ Ružomberok a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok – verejná vyhláška ; mapa vymedzenia územia. ...> (PDF, 758 kB), príloha ...> (JPG, 2385 kB)
 • 17.12.2015 PÚSR - Rozhodnutie o vyhlásaní ochranného pásma pamiatkovej rezervácie v Banskej Bystrici. ...> (PDF, 10547 kB)
 • 12.12.2015 KPÚ Nitra - Rozhodntie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "Svätý peter, celo obecná čistiareň splašková kanalizácia" kat. úz. Svätý Peter, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 223 kB)
 • 12.12.2015 KPÚ Nitra - Rozhodntie o nevyhnutnosti vykonať predstihový archeologický výskum na území stavby "Svätý peter, celo obecná čistiareň odpadových vôd" kat. úz. Svätý Peter, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 223 kB)
 • 12.12.2015 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Priemyselný park Žitný ostrov - Kostolné Kračany - technická infraštruktúra" kat. úz. Kostolné Kračany, obec Kostolné Kračany. ...> (PDF, 152 kB)
 • 11.12.2015 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou "Rozšírenie kanalizácie v obci Palárkikovo" kat. úz. Palárikovo, okr. Nové Zámky. ...> (PDF, 102 kB)
 • 11.12.2015 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby "KO Imeľ, VNK, TS, NNK" kat. úz. Imeľ, okr. Komárno ...> (PDF, 203 kB)
 • 11.12.2015 KPÚ Trnava - Rozhodnutie o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu na území líniovej stavby "DS Veľká Paka rekonštrukcia VN 350-437 - VNL, TS" kat. úz. Malá Paka, Veľká Paka a Čukarská Paka. ...> (PDF, 323 kB)

Archív elektronickej tabule

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu