SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úrad

24. septembra 2014

Dobová kresba dnešnej budovy Pamiatkového úradu SR, v pozadí Červený most

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vznikol 1. 4. 2002 na základe zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Personálne vznikol na báze pracovníkov Pamiatkového ústavu a pracovníkov okresných a krajských úradov, ktorí pred jeho vznikom pracovali v útvaroch zodpovedajúcich za štátnu pamiatkovú starostlivosť podľa predchodzích právnych predpisov. ...>>

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu