SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

UPOZORNENIE! Zmena v poskytovaní služieb verejnosti PÚSR a KPÚ. AKTUALIZOVANÉ

27. marca 2020

V zmysle Príkazu ministerky kultúry č. 6/2020 (ktorým sa ruší príkaz č.4/2020) za účelom koordinácie obmedzení a opatrení proti šíreniu koronavírusu je od 24.3.2020 AŽ DO ODVOLANIA poskytovanie služieb verejnosti ZAKÁZANÉ.

V zmysle príkazu č. 5/2020 ministerky kultúry SR je fungovanie všetkých pracovísk Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov obmedzené na nevyhnutné minimum. Úrad vykonáva svoje činnosti v obmedzenom režime a preto prosíme verejnosť o komunikáciu formou riadnej a e-mailovej pošty, a telefonickým kontaktom. V dôsledku týchto obmedzení budú časovo kompenzované aj lehoty v správnych konaniach, ktoré pracoviská úradu v súčasnosti realizujú.
 
Pre získavanie  nových a aktualizovaných informácií naďalej sledujte našu stránku.
 
Ďakujeme za pochopenie.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu