SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Udelenie čestného občianstva generálnej riaditeľke PÚ SR

zverejnené: 26. júna 2015
aktualizované: 21. júna 2019

Udelenie čestného občianstva mesta Levoča  generálnej riaditeľke PÚ SR Kataríne Kosovej

Dňa 28. mája 2015 bolo slávnostne udelené čestné občianstvo mesta Levoča generálnej riaditeľke PÚ SR PhDr. Kataríne Kosovej, za výraznú pomoc pri reštaurátorských prácach na Hlavnom oltári Majstra Pavla z Levoče v Kostole sv. Jakuba v Levoči.

Udelenie čestného občianstva GR PUSR    udelenie čestného občianstva GR PUSR