SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Nitra – Vydanie učebnice „Archeológia pravekých domácností“

15. februára 2019

Koncom roku 2018 bola odbornou radkyňou Krajského pamiatkového úradu Nitra, Mgr. Michaelou Niklovou, PhD., v spolupráci s vedúcou Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovou, PhD., publikovaná vysokoškolská učebnica s názvom „Archeológia pravekých domácností“.

Publikácia vychádza z dizertačnej práce prvej z autoriek a podáva ucelený prehľad o novej archeologickej subdisciplíne, a to archeológii domácnosti. Rozširuje tým poznatky o pravekej archeológii a prináša nový pohľad na výskum (nielen) neolitických sídlisk.

Archeológii domácnosti sa v zahraničí už dlhšie venuje hlbšia pozornosť a boli vypracované aj jej metodické postupy. U nás ide o pomerne nový výskumný smer, zatiaľ málo aplikovaný nielen na existujúce pramene, ale aj na súčasné výskumy ako také. Obsah i rozsah publikácie je vypracovaný tak, aby postupne zodpovedal na otázky: Čo je archeológia domácnosti? Ako definujeme praveké domácnosti a ako ich skúmať archeologicky? Aké výskumné otázky, stratégie a metodológiu zahŕňa výskum neolitickej domácnosti? Ako sa štúdium neolitickej domácnosti podieľa na pochopení sociálnej organizácie? Prečo je to dôležité? Aký prínos má archeológia domácnosti?

Zámerom práce je teda prehľadným spôsobom vysvetliť a predstaviť nový výskumný smer – archeológiu domácnosti. Cieľom je zároveň upriamiť pozornosť na prvé známe praveké domácnosti. Tie pri spätnom pohľade do minulosti môžeme identifikovať od mladšej doby kamennej, kedy boli budované prvé stále sídliská. Publikácia je preto hlbšie zameraná práve na neolitické domácnosti a prvé domy nielen na území Slovenska, ale aj v širšom prostredí strednej Európy.


Kolektív KPÚ Nitra pri príležitosti vydania publikácie učebnica s názvom „Archeológia pravekých domácností“

 

<<< Späť na aktuality KPÚ Nitra

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu