SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Telefónny zoznam PÚSR

15. júla 2019
Tel. ústredňa: 02/20464111
Fax.: 02/5477 5844
Centrálny e-mail: podatelna@pamiatky.gov.sk
Výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu:
- Nehnuteľné NKP:  
Mgr. Martina Dobrotková, tel.:02/20464372, email: Martina.Dobrotkova@pamiatky.gov.sk
- Hnuteľné NKP:  
Mgr. Alžbeta Szaszáková Rössnerová, tel.:02/20464366, email:Alzbeta.Rossnerova@pamiatky.gov.sk

E-mailové adresy pracovníkov: (v tvare) meno.priezvisko@pamiatky.gov.sk
 

MENO PRACOVNÍKA

ODDELENIE / ODBOR / ÚSEK

TELEFÓN

Andráši Peter, Ing. arch.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatkových území

0220464331

Badura Dušan, Mgr.

Vedúci Technicko-prevádzkového oddelenia

0220464221

Baroková Dagmara, Mgr.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatkových území

0220464335

Bartošíková Tereza, Ing. arch.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatok architektúry

0220464323

Bisták Peter, Mgr.

Vedúci Odboru archeológie

0220464343

Brehovská Jana, Ing. PhD.

Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie

0220464311

Brunclíková Elena, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému,  
Referát automat. informačného systému

0220464363

Brunčák Peter, Ing.

Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie

0220464312

Danišová Nikola, Mgr.

Odbor archívu,
Referát odborných činností

0220464389

Dobrotková Martina, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému,  
Referát automat. informačného systému

0220464372

Dubinyová Lenka, Ing.

Chemicko-technologické oddelenie

0220464402

Foltýnová Alena

Ekonomické oddelenie

0220464220

Feníková Andrea, Mgr.

Odbor archeológie

0220464338

Franková Hana

Úsek výkonu štátnej správy a odborných činností

0220464301

Gahér Daniel, Mgr. PhD.

Odbor archívu,
Referát odborných činností

0220464387

Gajdošová Ingrid, PhDr.

Odbor NKP a PÚ, Referát výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok

0220464373

Guldan Patrik, PhDr.

Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy

0220464317

Halešová Renáta

Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie

0220464306

Hollá Alexandra Mgr.

Odbor NKP a PÚ, Referát výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok

0220464321

Chládecký Peter, Ing.

Vedúci Oddelenia informačných systémov

0220464107

Chrvala Maroš

Odbor archívu,
Referát služieb

0220464388

Ižvolt Pavol, Ing. arch. PhD.

Odbor preventívnej údržby pamiatok – Pro Monumenta

0220464304

Jánošová Daša, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, Referát ústredného zoznamu pam.fondu  

0220464325

Jášek Rudolf

Úsek generálneho riaditeľa

0220464210

Jaššo Filip, Mgr. PhD.

Odbor archeológie

0220464332

Jurčová Mária, Mgr.

Odbor archívu,
Referát odborných činností

0220464389

Kalev Ivan, Bc.

Odbor archívu,
Referát služieb

0220464387

Kalinová Michaela, Mgr.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatok architektúry

0220464318

Katkin Slavomír, Mgr.

Námestník GR, Vedúci Úseku výkonu štátnej správy a odborných činností

0220464302

Kellnerová Radoslava, Ing.

Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie

0220464309

Kirinovičová Naďa, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, Referát ústredného zoznamu pam.fondu  

0220464361

Knapová Eva

Ekonomické oddelenie, Mzdová učtáreň

0220464211

Kollárová Regina

Ekonomické oddelenie, Mzdová učtáreň

0220464205

Kosová Katarína, PhDr.

Generálna riaditeľka a generálna tajomníčka služobného úradu

0220464101

Kotal Matej, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému,  
Referát automat. informačného systému

0220464316

Kovalovská Dagmar, JUDr.

Vedúca Osobného úradu

0220464122

Kowalski Tomáš,Mgr

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatkových území

0220464337

Kravjanská Ivica, Mgr.

Vedúca Oddelenia digitalizácie a grafickej dokumentácie

0220464307

Kravjanská Lýdia, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému,  
Referát automat. informačného systému

0220464365

Kubeková Lýdia, Ing. arch.

Vedúca Odboru preskúmavania výkonu štátnej správy

0220464351

Kuriš Sergej, Ing.

Ekonomicko-prevádzkový úsek

0220464206

Lacková Katarína, Mgr.

Referát edično-propagačných činností, redakcia Pamiatky a múzeá

0220464321
katarina.lackova@snm.sk

Lippai Kršková Monika

Podateľňa

0220464106

Liszkay Juraj, Ing.

Námestník GR, Vedúci Ekonomicko-prevádzkového úseku

0220464201

Mackovič Ján, Ing. arch.
Úsek generálneho riaditeľa

0220464128

Machatová Janka

Ekonomické oddelenie, Pokladňa

0220464214

Majerhofer Trubačíková Jana

Osobný úrad

0220464121

Maráky Peter, PhDr.

Referát edično-propagačných činností, redakcia Pamiatky a múzeá

0220491242
peter.maraky@gmail.com

Markovičová  Alena Bc.

Ekonomické oddelenie

0220464212

Mičková Monika

Ekonomické oddelenie

0220464216

Michaleková Slavomíra, Mgr.

Osobný úrad

0220464123

Nagyová Magdalena, Ing.

Vedúca Ekonomického oddelenia

0220464215

Novosedlíková Martina

Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy

0220464352

Ondrejkovičová Silvia, Ing. arch.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatkových území

0220464333

Orosová Martina, Mgr.

Vedúca Odboru archívu

0220464384

Oršulová Viktória, Mgr.

Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy

0220464350

Pacigová Adriana Mgr.

Odbor štátneho informačného systému,  
Referát automat. informačného systému

0220464364

Pinčíková Ľubica, Ing. arch.

Vedúca Odboru NKP a PÚ

0220464340

Porubská Bronislava, Mgr.

Odbor archívu,
Referát odborných činností

0220464386

Považanová Daniela

Ekonomicko-prevádzkový úsek

0220464218

Rappiová Andrea

Odbor štátneho informačného systému

0220464371

Reichardtová Juliana, PhDr.

Odbor archívu, Knižnica

0220464382

Rezník Branislav, Mgr.

Odbor preventívnej údržby pamiatok – Pro Monumenta

0220464334

Rössnerová Szaszáková Alžbeta, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému,  
Referát automat. informačného systému

0220464366

Ružičková Lenka, Mgr.

Ekonomicko-prevádzkový úsek

0220464109

Sabol Radomír, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, Referát ústredného zoznamu pam.fondu  

0220464325

Serdahely Richard, Mgr.

Technicko-prevádzkové oddelenie

0220464207

Solnik - Němcová Jana, JUDr.

Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy

0220464354

Sučíková Anna, Ing.

Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie

0220464314

Sýkorová Emília, Ing.

Ekonomicko-prevádzkový úsek

0220464203

Szerdová Ľubica Mgr.

Úsek výkonu štátnej správy a odborných činností

0220464303

Škandíková Katarína, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, Referát ústredného zoznamu pam.fondu  

0220464367

Škulavík Peter, Mgr.

Vedúci Odboru štátneho informačného systému

0220464369

Šottníková Jana

Ekonomické oddelenie

0220464212

Švárna Michaela

Ekonomické oddelenie

0220464215

Tánczosová Katarína, Mgr.

Odbor NKP a PÚ, Referát výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok

0220464321

Tomašovičová Terézia, Mgr.

Odbor archeológie

0220464339

Tomovičová Jana, Mgr.

Odbor archívu,
Referát odborných činností

0220464389

Tuhárska Anna, Mgr.

Referát svetového kultúrneho dedičstva

0220464342

Urban Robert, Ing.

Oddelenie informačných systémov

0220464222

Valovičová Darina

Ekonomické oddelenie, Mzdová učtáreň

0220464219

Vargicová Michaela, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, Referát ústredného zoznamu pam.fondu  

0220464326

Vargová Jana, Mgr.

Vedúca Úseku generálneho riaditeľa

0220464105

Vargová Michaela, Ing. arch.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatok architektúry

0220464324

Višváderová Lenka

Odbor archívu,
Referát služieb

0220464390

Vojtíšková Marta

Ekonomické oddelenie

0220464224

Vrbiková Lenka, Ing. PhD.

Chemicko-technologické oddelenie

0220464402

Zelenayová Mária, Mgr.

Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy

0220464353

Želinská Jana, Ing. PhD.

Vedúca Chemicko-technologického oddelenia

0220464404

Vrátnica

Technicko-prevádzkové oddelenie

0220464111

Vodiči

Technicko-prevádzkové oddelenie

0220464208

Údržba

Technicko-prevádzkové oddelenie

0220464217

 

 

 

Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava

ateliér drevorezby

ORA

0220464414

ateliér kameňa

ORA

0220464415

ateliér polychromovej plastiky

ORA

0220464412,419

ateliér tabuľovej maľby

ORA

0220464410

Babalová Janka

ORA

0220464410

Eliašová Jana

ORA

0220464418

Hrvoľ Jozef, akad. mal.

ORA

0220464415

Chovanová Zuzana, akad. mal.

ORA

0220464412

Köppel Peter

ORA

0220464416

Legátová Erika

ORA

0220464411

Rudinská Emília, Mgr. art.

ORA

0220464412

Šulíková Alexandra, akad. mal.

ORA

0220464413

Tahy Zuzana, Mgr.

ORA

0220464417

Tóth Roman, Mgr. art.

ORA

0220464419

Vilímová Janka

ORA

0220464410

Zajac Julius

ORA

0220464414


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Kostol Zvestovania Pána (františkánsky kostol) – detail gotického portálu - rekonštrukcia